Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu podmiotowe > Rada m.st. Warszawy > Poprzednie kadencje > Rada m.st. Warszawy (kadencja 2010-2014) > Sesje > Porzadki obrad (on-line) > XXI Sesja porządek zrealizowany on-line

XXI Sesja porządek zrealizowany on-line

  Drukuj
 
Porządek obrad zrealizowany podczas XXI sesji Rady m.st. Warszawy w dniu 25 i 26.08.2011 r.

Lp. Nr druku Projekt uchwały w sprawie Przyjęty/ nieprzyjęty/ odesłany Poprawki/ autopoprawki Nr uchwały/ stanowiska

1.

Przyjęcie porządku obrad XXI sesji Rady m.st. Warszawy.

zrealizowany
2.

Przyjęcie protokołów obrad XVII, XVIII, XIX i XX sesji Rady m.st. Warszawy.

przyjęty
3. 497

Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmian w podziale m.st. Warszawy na stałe obwody głosowania.

przyjęty XXI/393/2011
4. 498

Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w szpitalach, zakładach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych, a także ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 roku.

przyjęty + autopoprawka XXI/394/2011
5. 491

Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie odrzucenia wniosku z dnia 2 sierpnia 2011 r. Okręgowego Oddziału Partii Politycznej „Prawo i Sprawiedliwość” o przeprowadzenie referendum lokalnego.

przyjęty XXI/395/2011
6. 472

Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia zgody na zbycie akcji m.st. Warszawy w spółce pod firmą: Stołeczne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. z siedzibą w Warszawie.

przyjęty XXI/396/2011
7. 446

Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę nr XXV/843/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 28 lutego 2008 r., w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/651/2004 Rady m.st. Warszawy z dnia 27 maja 2004 r., w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Trasy Mostu Północnego na odcinku od ulicy Modlińskiej do Trasy Olszynki Grochowskiej.

przyjęty XXI/397/2011
8. 451

Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę Nr XCIV/2814/2010 Rady m. st. Warszawy z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Piekiełko.

przyjęty XXI/398/2011
9. 459

Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Błota.

przyjęty XXI/399/2011
10. 488

Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie, wysokości opłaty dodatkowej oraz określenia sposobu pobierania tych opłat.

przyjęty XXI/400/2011
11. 448

Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.

przyjęty XXI/401/2011
12. 481

Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w  sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.

przyjęty XXI/402/2011
13. 460

Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie pozbawienia drogi kategorii drogi gminnej.

przyjęty XXI/403/2011
14. 454

Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyposażenia w majątek Zarządu Terenów Publicznych.

przyjęty XXI/404/2011
15. 479

Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie do jednoosobowej spółki m.st. Warszawy pod firmą Szpital SOLEC spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  wkładu niepieniężnego (aportu) na pokrycie nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym.

przyjęty XXI/405/2011
16. 455

Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania ze Skweru I Dywizji Pancernej w Warszawie oraz nieruchomości bezpośrednio przyległych.

przyjęty + autopoprawka XXI/406/2011
17. 473

Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wystąpienia m.st. Warszawy ze Stowarzyszenia Metropolia Warszawa.

przyjęty XXI/407/2011
18. 474

Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w  sprawie zawarcia porozumienia o przyjaźni i współpracy miasta stołecznego Warszawy z Zagrzebiem.

przyjęty XXI/408/2011
19. 480

Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie nadania Regulaminu Straży Miejskiej m.st. Warszawy.

przyjęty XXI/409/2011
20. 449

Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zwolnienia z opłat osób obowiązanych do ubiegania się o wydanie nowego prawa jazdy oraz nowego dowodu rejestracyjnego pojazdu z powodu zmiany administracyjnej.

przyjęty XXI/410/2011
21. 469

Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zwolnienia z opłat osób obowiązanych do ubiegania się o wydanie nowego prawa jazdy oraz nowego dowodu rejestracyjnego pojazdu z powodu zmiany administracyjnej.

przyjęty XXI/411/2011
22. 458

Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie przez m.st. Warszawa prawa własności nieruchomości położonej na terenie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w rejonie Wilanowa Zachodniego.

przyjęty XXI/412/2011
23. 477

Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w  sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry.

przyjęty XXI/413/2011
24. 478

Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w  sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry.

przyjęty XXI/414/2011
25. 457

Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie uzgodnienia realizacji inwestycji celu publicznego w odniesieniu do pomnika przyrody.

przyjęty XXI/415/2011
26. 463

Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie uzgodnienia realizacji inwestycji celu publicznego w odniesieniu do pomnika przyrody.

przyjęty XXI/416/2011
27. 492

Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie założenia Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy nr 4 w Warszawie, pl. Trzech Krzyży 4/6.

przyjęty XXI/417/2011
28. 443

Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmiany nazwy Przedszkola nr 7 w Warszawie, ul. Sowia 4.

przyjęty XXI/418/2011
29. 462

Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmiany siedziby Przedszkola Specjalnego nr 249 dla Dzieci z Upośledzeniem Umysłowym w Stopniu Umiarkowanym i Znacznym w Warszawie, ul. W. Umińskiego 11.

przyjęty XXI/419/2011
30. 466

Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy uchylającej uchwałę w sprawie zmiany siedziby Przedszkola Specjalnego nr 393 w Warszawie, ul. Puławska 97.

przyjęty XXI/420/2011
31. 490

Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmiany nazwy Przedszkola nr 218 w Warszawie, ul. T. Rechniewskiego 5B.

przyjęty XXI/421/2011
32. 444

Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie nadania imienia Janusza Korczaka Szkole Podstawowej nr 146 w Warszawie, ul. Domaniewska 33.

przyjęty XXI/422/2011
33. 467

Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie opłat w bursach i niektórych innych placówkach prowadzonych przez m.st. Warszawę.

przyjęty XXI/423/2011
34. 468

Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie opłat za świadczenia i czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolach m.st. Warszawy.

przyjęty XXI/424/2011
35. 489

Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie zmiany siedziby Specjalistycznej Poradni Profilaktyczno-Terapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży ze Środowisk Zagrożonych Alkoholizmem „OPTA” w Warszawie, ul. Okólnik 11A, m.34.

przyjęty XXI/425/2011
36. 452

Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyposażenia Szkoły Podstawowej nr 214 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Fontany 1 w Warszawie w majątek stanowiący nakłady inwestycyjne.

przyjęty XXI/426/2011
37. 453

Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyposażenia w majątek m.st. Warszawy Szkoły Podstawowej nr 289 w Warszawie przy ul. Broniewskiego 99a.

przyjęty XXI/427/2011
38. 447

Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyposażenia w majątek m.st. Warszawy Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Ochota m. st. Warszawy.

przyjęty XXI/428/2011
39. 450

Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie nadania nazwy placowi w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy.

przyjęty XXI/429/2011
40. 456

Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie nadania nazwy placowi w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.

przyjęty XXI/430/2011
41. 461

Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy.

przyjęty XXI/431/2011
42. 475

Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w  sprawie nadania nazwy skwerowi w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy.

przyjęty XXI/432/2011
43. 476

Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w  sprawie nadania nazwy ciągowi pieszemu w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.

przyjęty XXI/433/2011
44. 482

Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w  sprawie nadania nazw ulicom w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy.

przyjęty XXI/434/2011
45. 485

Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy.

przyjęty XXI/435/2011
46. 486

Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy.

przyjęty XXI/436/2011
47. 470

Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta stołecznego Warszawy na lata 2011-2033.

przyjęty + autopoprawki XXI/437/2011
48. 471

Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmian w budżecie miasta stołecznego Warszawy na 2011 r.

przyjęty + autopoprawki XXI/438/2011
49. 483

Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym Rady m.st. Warszawy.

przyjęty XXI/439/2011
50.

Interpelacje i zapytania radnych.

51.

Wolne wnioski i sprawy różne.

 
 
Wprowadził BZMW/mstawicka 26-08-2011
Aktualizujący bzmw/mstawicka 01-09-2011
Zatwierdzający Żakowicz Ewa (Biuro Rady m.st. Warszawy (RW)) 01-09-2011
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 01-09-2011
Liczba odwiedzin: 813
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe