Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Ochrona środowiska > Różne > Strategiczna mapa hałasu

Strategiczna mapa hałasu

  Drukuj
 

Zgodnie z wymaganiami dyrektywy Unii Europejskiej oraz ustawy Prawo ochrony środowiska, miasta powyżej 100 tys. Mieszkańców, we wszystkich państwach członkowskich zobowiązane są do sporządzenia strategicznych map hałasu.

Na strategiczną mapę hałasu składa się zestaw opracowań szczegółowo obrazujących źródła niepożądanych dźwięków. Poszczególne mapy informują mieszkańców o poziomie hałasu:
• komunikacyjnego (oddzielnie drogowego, tramwajowego i kolejowego),
• hałasu lotniczego,
• hałasu przemysłowego (z instalacji, obiektów technicznych, parkingów).

Obecna Strategiczna mapa hałasu m.st. Warszawy jest trzecią dostępną w serwisie mapowym Urzędu Miasta. Do wglądu mamy również mapy obrazujące klimat akustyczny wykonane w latach 2012 i 2017, wcześniej nazywane mapami akustycznymi.

Strategiczna mapa Warszawy 2022 dostępna jest w serwisie mapowym Urzędu Miasta

Część opisowa opracowania:

- Strona tytułowa Raportu
- Raport
- Streszczenie w języku niespecjalistycznym

Dodatkowe mapy w formacie pdf

Ponadto, bardzo istotnym opracowaniem jest mapa terenów objętych ochroną akustyczną uwzględniająca rodzaje i formy zagospodarowania. Tu możemy sprawdzić, jakie dopuszczalne normy hałasu przyporządkowane są w naszej okolicy.

Strategiczna mapa hałasu jest narzędziem, które pozwala z większą świadomością planować zagospodarowanie przestrzeni miejskiej. Podczas przygotowywania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego umożliwia zidentyfikowanie najważniejszych źródeł hałasu w sąsiedztwie i zaplanowanie działań ograniczających uciążliwość dla mieszkańców. 

Sami mieszkańcy mają możliwość sprawdzenia rozkładu hałasu w swoim otoczeniu. Jest to szczególnie ważne dla osób poszukujących miejsca do zamieszkania i chcących wybrać lokalizację zapewniającą spokój i komfort.

Co istotne aktualna mapa została wykonana z wykorzystaniem nowej, ujednoliconej dla całej Unii Europejskiej metody obliczeniowej CNOSSOS-EU.

Wynikowe strategiczne mapy akustyczne przekazane zostały Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska oraz Marszałkowi Województwa Mazowieckiego. Główny Inspektor Ochrony Środowiska, na podstawie przekazanych m.in. przez Prezydenta m.st. Warszawy strategicznych map hałasu dokonuje oceny stanu akustycznego środowiska i obserwacji zmian w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska.

Na podstawie strategicznych map hałasu Marszałek Województwa Mazowieckiego opracuje dla obszaru województwa projekt uchwały w sprawie programu ochrony środowiska przed hałasem, który będzie konsultowany z mieszkańcami.

 

Informacja dla osób ze specjalnymi potrzebami - jeśli mają Państwo kłopot z dostępem do treści ogłoszenia, prosimy o kontakt mailowy: khamryszak@um.warszawa.pl lub telefoniczny: 22 44 32 566 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00
Umożliwimy Państwu zapoznanie się z tymi dokumentami.

Załączniki:
Data ogłoszenia:
12-08-2022
Data wprowadzenia:  12-08-2022
 
 
Wprowadził Baran Magdalena (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 12-08-2022
Aktualizujący Baran Magdalena (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 12-08-2022
Zatwierdzający Baran Magdalena (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 12-08-2022
Publikujący Zawodnik-Moranowicz Ewa (Gabinet Prezydenta (GP)) 12-08-2022
Liczba odwiedzin: 202

 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe