Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu podmiotowe > Biura Urzędu > Biuro Edukacji > Wydziały > Zespół Informatyzacji Oświaty (BE-ZIO) > Zespół Informatyzacji Oświaty – BE-ZIO

Zespół Informatyzacji Oświaty – BE-ZIO

  Drukuj
 
Adres

00-412 Warszawa
ul. Leona Kruczkowskiego 2
Telefon
22 443 35 20
Email
sekretariat.be@um.warszawa.pl
Godziny pracy

Poniedziałek - piątek: 8.00 - 16.00

Kierownictwo
kierownik Karol Cudny
tel.: 22 443 35 08, e-mail: kcudny@um.warszawa.pl
ul. Leona Kruczkowskiego 2, p. 4.38
Zakres działania wydziału biura

Do zakresu działania Zespołu Informatyzacji Oświaty należy w szczególności:

 1. realizacja „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”, „Strategii #Warszawa2030” w zakresie zadań Biura Edukacji oraz wspieranie działań dzielnic umożliwiających właściwe jego realizowanie, w zakresie zadań zespołu;
 2. wdrożenie, utrzymanie i rozwój platformy Eduwarszawa.pl;
 3. organizacja procesów zarządzania platformą Eduwarszawa.pl;
 4. wyznaczanie standardów funkcjonowania jednostek edukacyjnych na platformie Eduwarszawa.pl;
 5. działanie na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych środowiska oświatowego w kontekście platformy Eduwarszawa.pl;
 6. prowadzenie spraw związanych z upowszechnieniem dziennika elektronicznego w szkołach i placówkach;
 7. zarządzanie stroną internetową Biura oraz przygotowywanie i publikowanie informacji o działaniach Biura i warszawskiej edukacji;
 8. przygotowywanie i przekazanie materiałów do publikacji w Newsletterze Urzędu;
 9. przygotowywanie zgodnie z zakresem zadań zespołu: 
  • sprawozdań, analiz i innych opracowań,
  • projektów uchwał Rady Miasta oraz projektów zarządzeń Prezydenta,
  • projektów odpowiedzi na zapytania w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej,
  • projektów odpowiedzi na interpelacje i zapytania senatorów, posłów, radnych, 
  • informacji do zamieszczenia w serwisie internetowym Biura i na Elektronicznej Tablicy Ogłoszeń Urzędu m.st. Warszawy,
  • dokumentacji do archiwizacji
 10. prowadzenie spraw związanych z rozpatrywaniem skarg i wniosków, z zakresu zadań zespołu;
 11. udział w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego na zakup usług i systemów informatycznych wdrażanych przez Biuro;
 12. współpraca z organizacjami pozarządowymi, instytucjami rządowymi
  i samorządowymi działającymi na rzecz transformacji cyfrowej oświaty;
 13. współpraca z Kuratorium Oświaty, wydziałami dla dzielnic właściwymi w sprawach oświaty i wychowania, biurami i jednostkami organizacyjnymi Miasta w zakresie zadań zespołu.
 
 
Wprowadził Zych Tomasz (Biuro Edukacji (BE)) 30-07-2020
Aktualizujący Burakowski Michał (Biuro Edukacji (BE)) 15-04-2021
Zatwierdzający Burakowski Michał (Biuro Edukacji (BE)) 15-04-2021
Publikujący Bartold Jan (Gabinet Prezydenta (GP)) 16-04-2021
Liczba odwiedzin: 1306
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe