Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Ochrona środowiska > Postępowania > Środowiskowe > Wydane > 2021 > Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami oraz garażami wielostanowiskowymi i niezbędną infrastrukturą techniczną, na dz. ewid. nr 43/4 obręb 6-13-15, przy ul. Lazurowej w Dzielnicy Bemowo

Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami oraz garażami wielostanowiskowymi i niezbędną infrastrukturą techniczną, na dz. ewid. nr 43/4 obręb 6-13-15, przy ul. Lazurowej w Dzielnicy Bemowo

  Drukuj
 

Warszawa, 19 kwietnia 2021 r.

Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.14.2020.SYP

ZAWIADOMIENIE

Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021 r., poz. 247) zwanej dalej ooś, oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r., poz. 256, ze zm.) zwanej dalej k.p.a., zawiadamiam, że Prezydent m.st. Warszawy wydał decyzję nr 140/OŚ/2021 z 16 kwietnia 2021 r. znak: OŚ-IV-UII.6220.14.2020.SYP o środowiskowych uwarunkowaniach, stwierdzającą brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz określającą warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji i użytkowania przedsięwzięcia oraz działania dotyczące unikania, zapobiegania i ograniczania oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami oraz garażami wielostanowiskowymi i niezbędną infrastrukturą techniczną, na dz. ewid. nr 43/4 obręb 6-13-15, przy ul. Lazurowej w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy.
Strony mogą zapoznawać się z treścią decyzji, w Biurze Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy, pl. Bankowy 2, w godzinach pracy Urzędu, tj.: od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00, po uprzednim telefonicznym umówieniu wizyty z pracownikiem prowadzącym postępowanie administracyjne – Sylwią Pawlak Wydział Uzgodnień Inwestycyjnych i Pozwoleń Emisyjnych w Biurze Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy, tel. (22) 44 325 34.
Zgodnie z art. 49 § 2 k.p.a. wskazuję dzień obwieszczenia niniejszego zawiadomienia, tj. 22 kwietnia 2021 r.

Z up. Prezydenta m.st. Warszawy
/-/ Stanisław Kirejczyk
Główny Specjalista
w Biurze Ochrony Środowiska

Załączniki:
Data ogłoszenia:
19-04-2021
Data wprowadzenia:  20-04-2021
 
 
Wprowadził Pniewska Anna (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 20-04-2021
Aktualizujący Pniewska Anna (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 20-04-2021
Zatwierdzający Baran Magdalena (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 20-04-2021
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 20-04-2021
Liczba odwiedzin: 330
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe