Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu podmiotowe > Rada m.st. Warszawy > Sesje > Porzadki obrad (on-line) > LIX Sesja porządek on-line

LIX Sesja porządek on-line

  Drukuj
 
Sesja LIX
W dniu 20 stycznia 2022 r.,  o godz. 10.00 rozpocznie się LIX Sesja Rady m.st. Warszawy w zdalnym trybie obradowania.
1. Przyjęcie porządku obrad LIX sesji Rady m.st. Warszawy.  
2. Przyjęcie protokołu obrad LVII i LVIII sesji Rady m.st. Warszawy.  
3. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze. druk nr 2122
4. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach pomocy operacyjnej na infrastrukturę sportową. druk nr 2087
5. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Czyste-rejon ulicy Towarowej. druk nr 2067 + A
6. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę nr XXI/519/2015 Rady m.st. Warszawy z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla północnej części Targówka Mieszkaniowego. druk nr 2068
7. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Odolan. druk nr 2069 + A
8. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Wygoda - część południowa. druk nr 2047
9. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przyznania w 2022 r. dotacji na realizację programu promocji zdrowia „Zdrowy Uczeń”. druk nr 2078
10. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przyznania w 2022 r. dotacji na realizację programu promocji zdrowia pn. „Aktywny Senior”. druk nr 2079
11. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zatwierdzenia regulaminu Rady Społecznej działającej w Szpitalu Wolskim im. dr Anny Gostyńskiej Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej. druk nr 2080
12. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmiany statutu Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Wawer. druk nr 2081
13. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji w wyższej wysokości dla niektórych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie m.st. Warszawy przez inne niż m.st. Warszawa osoby prawne i osoby fizyczne. druk nr 2070
14. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę, liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia. druk nr 2077
15. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zamiaru likwidacji Bursy nr 8 wchodzącej w skład Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Warszawie, ul. W. Reymonta 16. druk nr 2045
16. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zamiaru likwidacji Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego nr 4 w Warszawie, ul. Dolna 19. druk nr 2066
17. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 291 w Warszawie, ul. H. Dembińskiego 1. druk nr 2095
18. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie rozwiązania Zespołu Placówek - Europejskiego Domu Spotkań Młodzieży w Warszawie, ul. Długa 18/20. druk nr 2090
19. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zamiaru przekształcenia Bursy nr 1 im. Wiktora Kordowicza wchodzącej w skład Zespołu Placówek – Europejski Dom Spotkań Młodzieży w Warszawie, ul. Długa 18/20 poprzez włączenie do Bursy nr 6 w Warszawie, ul. Okopowa 55a. druk nr 2091
20. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zamiaru przekształcenia Szkolnego Schroniska Młodzieżowego nr 2 – Europejskiego Domu Spotkań Młodzieży w Warszawie, ul. Smolna 30 z filią w Warszawie, ul. Długa 18/20 wchodzącego w skład Zespołu Placówek – Europejskiego Domu Spotkań Młodzieży w Warszawie, ul. Długa 18/20. druk nr 2092
21. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zamiaru przekształcenia Bursy Szkolnej nr 4 w Warszawie, ul. Księcia Janusza 45/47 poprzez włączenie do Bursy nr 6 w Warszawie, ul. Okopowa 55a. druk nr 2093
22. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zamiaru przekształcenia Bursy nr 5 im. ppłk mgr inż. Grażyny Lipińskiej w Warszawie, ul. Zagójska 3 poprzez włączenie do Bursy nr 6 w Warszawie, ul. Okopowa 55a. druk nr 2094
23. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w m.st. Warszawie. druk nr 2044
24. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 202 im. 34 Pułku Strzelców Budziszyńskich w Warszawie, ul. J. Bytnara „Rudego” 19 poprzez likwidację oddziału przedszkolnego. druk nr 2049
25. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 271 im. 11 Listopada, ul. Niegocińska 2 poprzez likwidację oddziału przedszkolnego. druk nr 2050
26. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej Sportowej nr 272 im. Eugeniusza Lokajskiego w Warszawie, ul. Piaseczyńska 114/116 poprzez likwidację oddziału przedszkolnego. druk nr 2051
27. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 146 im. Janusza Korczaka w Warszawie, ul. Domaniewska 33 poprzez likwidację oddziału przedszkolnego. druk nr 2052
28. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 107 im. Bronisława Malinowskiego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 11 w Warszawie, ul. Nowoursynowska 210/212 poprzez likwidację oddziału przedszkolnego. druk nr 2053
29. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 371 im. Sandro Pertiniego w Warszawie, ul. Jana III Sobieskiego 68 poprzez likwidację oddziału przedszkolnego. druk nr 2054
30. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 260 im. Jana Matejki w Warszawie, ul. Zakrzewska 24 poprzez likwidację oddziału przedszkolnego. druk nr 2055
31. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 85 im. Benito Juareza w Warszawie, ul. L. Narbutta 14 poprzez likwidację oddziału przedszkolnego. druk nr 2056
32. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zamiaru przekształcenia Przedszkola nr 138 w Warszawie, ul. Karwińska 17 poprzez zmianę siedziby. druk nr 2057
33. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 12 im. Powstańców Śląskich w Warszawie, ul. Górnośląska 45 poprzez likwidację oddziału przedszkolnego. druk nr 2058
34. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 29 im. Giuseppe Garibaldiego w Warszawie, ul. Fabryczna 19 poprzez likwidację oddziału przedszkolnego. druk nr 2059
35. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 48 im. Adama Próchnika w Warszawie, ul. S. Sempołowskiej 4 poprzez likwidację oddziału przedszkolnego. druk nr 2060
36. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 203 im. Antoniny i Jana Żabińskich w Warszawie, ul. ks. I. Skorupki 8 poprzez likwidację oddziału przedszkolnego. druk nr 2061
37. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 211 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Warszawie, ul. Nowy Świat 21a poprzez likwidację oddziału przedszkolnego. druk nr 2062
38. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 220 im. Stanisława Kopczyńskiego w Warszawie, al. Jana Pawła II 26a poprzez likwidację oddziału przedszkolnego. druk nr 2063
39. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmiany adresu Szkoły Podstawowej nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi im. Małego Powstańca w Warszawie, ul. J. Lewartowskiego 2. druk nr 2064
40. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie założenia Szkoły Podstawowej nr 403 w Warszawie, ul. K. Karlińskiego 6. druk nr 2072
41. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę oraz określenia granic ich obwodów od dnia 1 września 2019 roku. druk nr 2073
42. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w m.st. Warszawie. druk nr 2074
43. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmiany adresu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 w Warszawie, ul. Karolkowa 53. druk nr 2088
44. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 60 im. Powstania Listopadowego w Warszawie, ul. Zbaraska 3 poprzez likwidację oddziału przedszkolnego. druk nr 2105
45. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 120 z Oddziałami Integracyjnymi im. Pułków Piechoty „Dzieci Warszawy” w Warszawie, ul. Międzyborska 64/70 poprzez likwidację oddziału przedszkolnego. druk nr 2106
46. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej Integracyjnej nr 135 im. Marii Kownackiej w Warszawie, ul. G. Przemyka 5 poprzez likwidację oddziału przedszkolnego. druk nr 2107
47. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 141 im. majora Henryka Sucharskiego w Warszawie, ul. Szaserów 117 poprzez likwidację oddziału przedszkolnego. druk nr 2108
48. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 143 im. Stefana Starzyńskiego w Warszawie, Al. Stanów Zjednoczonych 27 poprzez likwidację oddziału przedszkolnego. druk nr 2109
49. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 163 im. Batalionu „Zośka” w Warszawie, ul. Osiecka 28/32 poprzez likwidację oddziału przedszkolnego. druk nr 2110
50. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 168 im. Czesława Niemena w Warszawie, ul. Zwycięzców 44 poprzez likwidację oddziału przedszkolnego. druk nr 2111
51. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 185 im. „UNICEF” w Warszawie, ul. gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego 31 poprzez likwidację oddziału przedszkolnego. druk nr 2112
52. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 246 im. „1 Warszawskiej Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszki” w Warszawie, ul. Białowieska 22 poprzez likwidację oddziału przedszkolnego. druk nr 2113
53. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 255 im. Cypriana Kamila Norwida w Warszawie, ul. Kamionkowska 36/44 poprzez likwidację oddziału przedszkolnego. druk nr 2114
54. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 279 im. Batalionów AK „Gustaw” i „Harnaś” w Warszawie, ul. Cyrklowa 1 poprzez likwidację oddziału przedszkolnego. druk nr 2115
55. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 373 im. Ignacego Jana Paderewskiego w Warszawie, ul. Angorska 2 poprzez likwidację oddziału przedszkolnego. druk nr 2116
56. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 374 im. gen. Piotra Szembeka w Warszawie, ul. Boremlowska 6/12 poprzez likwidację oddziału przedszkolnego. druk nr 2117
57. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 375 im. Orląt Lwowskich w Warszawie, ul. gen. Romana Abrahama 10 poprzez likwidację oddziału przedszkolnego. druk nr 2118
58. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 397 im. Bohaterów Olszynki Grochowskiej w Warszawie, ul. Afrykańska 11 poprzez likwidację oddziału przedszkolnego. druk nr 2119
59. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zamiaru przekształcenia Przedszkola nr 384 „Tajemniczy Ogród” w Warszawie, ul. J. Meissnera 8b. druk nr 2071
60. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zamiaru przekształcenia Przedszkola nr 54 w Warszawie, ul. Bracławska 8a. druk nr 2076
61. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zamiaru przekształcenia Przedszkola nr 424 im. Królowej Marysieńki w Warszawie, ul. J.B. Flatta 7. druk nr 2075
62. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie założenia Młodzieżowego Domu Kultury nr 8 w Warszawie, ul. Kolegiacka 3. druk nr 2046
63. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej m.st. Warszawy o nazwie Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ochota. druk nr 2048
64. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmiany statutu jednostki budżetowej m.st. Warszawy o nazwie Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Wola. druk nr 2065
65. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy użytkowania oraz na zawarcie umowy użytkowania nieruchomości zabudowanej położonej w dzielnicy Praga – Północ m.st. Warszawy przy ulicy Targowej 50/52. druk nr 2082
66. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie nadania nazwy obiektowi miejskiemu w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy. (ul. K.Dąbrowskiego) druk nr 2042
67. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie nadania nazwy obiektowi miejskiemu w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy. (ul. Czarująca) druk nr 2096
68. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie nadania nazwy obiektowi miejskiemu w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy. (Rondo „Miś”) druk nr 2097
69. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie nadania nazwy obiektowi miejskiemu w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy. (ul. J. P. Dziekońskiego) druk nr 2098
70. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie nadania nazwy obiektowi miejskiemu w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy. (ul. Brygadzistów) druk nr 2099
71. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie nadania nazwy obiektom miejskim w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy. (ul. Strzelców) druk nr 2100
72. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zniesienia nazwy obiektu miejskiego w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy. (dot. odcinka ul. Gościniec) druk nr 2043
73. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zniesienia nazwy obiektu miejskiego w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy. (dot. odcinka ul. Cedry) druk nr 2083
74. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zniesienia nazwy obiektu miejskiego w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy. (dot. odcinka ul. Makowej) druk nr 2084
75. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zniesienia nazwy obiektu miejskiego w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy. (dot. odcinka ul. Borowej) druk nr 2085
76. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zniesienia nazwy obiektu miejskiego w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy. (dot. odcinka ul. Siewnej) druk nr 2086
77. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zniesienia nazwy obiektu miejskiego w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy. (dot. ul. J. Osterwy) druk nr 2101
78. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zniesienia nazwy obiektu miejskiego w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy. (dot. odcinka alei parkowej S. Lorentza) druk nr 2102
79. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przystąpienia miasta stołecznego Warszawy do Fast Track Cities (Miast Szybkiej Ścieżki). druk nr 2019
80. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie Planu działań dotyczących przeciwdziałania zakażeniom HIV i działań na rzecz osób seropozytywnych na lata 2022-2024 w m.st. Warszawie. druk nr 2103
81. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wynajmowania lokali mieszkalnych lub jednorodzinnych budynków mieszkalnych z zasobu społecznej agencji najmu (SAN). druk nr 2121
82. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez m.st. Warszawę porozumienia międzygminnego z Miastem Marki na realizację zadania publicznego w zakresie opieki nad zwierzętami wolno żyjącymi (dzikimi) z gromady ssaków. druk nr 2089
83. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia „Planu budowy ogólnodostępnych stacji ładowania pojazdów elektrycznych na obszarze m.st. Warszawy”. druk nr 2104
84. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wystąpienia do Zarządu Województwa Mazowieckiego o podjęcie inicjatywy uchwałodawczej dotyczącej wprowadzenia na obszarze m.st. Warszawy ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw. druk nr 1837
85. Interpelacje i zapytania radnych.  
86. Wolne wnioski i sprawy różne.  
 
 
Wprowadził Traczyk Ewa (Biuro Rady m.st. Warszawy (RW)) 13-01-2022
Aktualizujący Traczyk Ewa (Biuro Rady m.st. Warszawy (RW)) 14-01-2022
Zatwierdzający Traczyk Ewa (Biuro Rady m.st. Warszawy (RW)) 14-01-2022
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 14-01-2022
Liczba odwiedzin: 2230

 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe