Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Ochrona środowiska > Postępowania > Środowiskowe > Wszczęte i toczące się > 2016 > Budowa trasy tramwajowej na Gocław na odcinku al. Waszyngtona – trasa Mostu Siekierkowskiego w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

Budowa trasy tramwajowej na Gocław na odcinku al. Waszyngtona – trasa Mostu Siekierkowskiego w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

  Drukuj
 

Warszawa, 06.10.2016 r.

OŚ-IV-UII.6220.150.2015.WKA
nr pisma w sprawie: 63


INFORMACJA
o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko


    Zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016 r., poz. 353, z późn. zm.), informuję o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w  ramach którego przystępuje się do przeprowadzenia oceny oddziaływania na  środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie trasy tramwajowej na Gocław na odcinku al. Waszyngtona – trasa Mostu Siekierkowskiego w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy.
    Przedmiotem decyzji, która ma zostać wydana w sprawie jest ustalenie środowiskowych uwarunkowań dla wyżej opisanego przedsięwzięcia.
Organem właściwym do wydania opinii i dokonania uzgodnienia jest ze względu na:
 - ochronę środowiska – Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie,
 - ochronę zdrowia i życia ludzi – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w m.st. Warszawie.
    W związku z powyższym zainteresowane osoby mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy oraz składać uwagi i wnioski w terminie 21 dni, tj. od 17 października 2016 r. do 7 listopada 2016 r., w Biurze Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy, pl. S. Starynkiewicza 7/9, pok. nr 414, w godzinach pracy Urzędu, tj.: od poniedziałku do piątku, w godz. 08.00 – 16.00.
    Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz rozpatrzenia zgłoszonych uwag i wniosków jest Prezydent m.st. Warszawy.
    Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 35 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, uwagi lub wnioski złożone po upływie wskazanego wyżej terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.


Z up. Prezydenta m.st. Warszawy
Magdalena Sieradzka
Główny Specjalista
w Biurze Ochrony Środowiska

Załączniki:
Data ogłoszenia:
06-10-2016
Data wprowadzenia:  06-10-2016
 
 
Wprowadził Marzęcka Anna (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 06-10-2016
Aktualizujący Marzęcka Anna (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 06-10-2016
Zatwierdzający Jedynak Dorota (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 06-10-2016
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 06-10-2016
Liczba odwiedzin: 168
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe