Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu podmiotowe > Rada m.st. Warszawy > Poprzednie kadencje > Rada m.st. Warszawy (kadencja 2014-2018) > Sesje > Porzadki obrad (on-line) > LXI Sesja porządek on-line

LXI Sesja porządek on-line

  Drukuj
 
Sesja LXI
W dniu 8 lutego 2018 r., w Sali Warszawskiej PKiN na IV p. - wejście główne od strony ul. Marszałkowskiej, o godz. 10.00 rozpocznie się LXI sesja Rady m.st. Warszawy
1. Przyjęcie porządku obrad LXI sesji Rady m.st. Warszawy.  
2. Przyjęcie protokołów obrad LIX i LX sesji Rady m.st. Warszawy.  
3. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie pozostawienia zgłoszeń kandydatów na ławników bez dalszego biegu. druk nr 1889
4. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyboru uzupełniającego ławników do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy. druk nr 1890
5. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyboru uzupełniającego ławników do Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi – Południe w Warszawie do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy. druk nr 1891
6. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyboru uzupełniającego ławników do Sądu Okręgowego Warszawa – Praga w Warszawie do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy. druk nr 1892
7. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyboru uzupełniającego ławników do Sądu Okręgowego Warszawa – Praga w Warszawie. druk nr 1893
8. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy (ul. Piaskarzy) druk nr 1843
9. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy (ul. gen. M.C. Coopera) druk nr 1850
10. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zniesienia nazwy ulicy w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy (dot. ul. Batalionów Chłopskich). druk nr 1851
11. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy (ul. D. Scarlattiego) druk nr 1852
12. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy (ul. A. Corellego) druk nr 1853
13. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy (ul. Bergamotki) druk nr 1872
14. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie nadania nazwy obiektowi miejskiemu w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy (Skwer Seniora) druk nr 1873
15. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy (ul. gen. Stanisława Skalskiego) druk nr 1874
16. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy (ul. Południowa) druk nr 1876
17. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy (ul. Łańcucka) druk nr 1877
18. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zniesienia nazwy ulicy w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy (dot. ul. Widzewskiej) druk nr 1878
19. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie powołania Rady Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego w Warszawie. druk nr 1844
20. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie odstąpienia od sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy dla obszaru nr 66 oraz zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy. druk nr 1858
21. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie m.st. Warszawy. druk nr 1894
22. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w m.st. Warszawie i zagospodarowania tych odpadów. druk nr 1895
23. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie ustanowienia pomnika przyrody. druk nr 1847
24. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez m.st. Warszawę porozumienia międzygminnego z Gminą Góra Kalwaria na realizację zadania publicznego w zakresie opieki nad bezdomnymi psami i kotami z terenu Gminy Góra Kalwaria w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Warszawie. druk nr 1880
25. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie ustalenia na terenie m.st. Warszawy liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży. druk nr 1863
26. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry (ul. Grzybowska 63) druk nr 1861
27. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry (al. Jerozolimskie 65/79) druk nr 1862
28. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie zarządzenia na terenie m.st. Warszawy poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso. druk nr 1870
29. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przekazania Policji w 2018 r. środków finansowych na nagrody za osiągnięcia w służbie dla policjantów realizujących zadania z zakresu służby prewencyjnej. druk nr 1868
30. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przekazania Policji w 2018 r. środków finansowych stanowiących rekompensatę pieniężną za czas służby ponadnormatywnej. druk nr 1869
31. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych m.st. Warszawy. druk nr 1887
32. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie Nagrody Sportowej m. st. Warszawy oraz wyróżnień sportowych m.st. Warszawy dla zawodników i ich trenerów za osiągnięte wyniki sportowe oraz dla innych osób za wysokie osiągnięcia w działalności sportowej. druk nr 1888
33. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przekształcenia oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej Specjalnej nr 6 w Warszawie, ul. Tarchomińska 4 w Przedszkole Specjalne nr 438 w Warszawie, ul. Tarchomińska 4 i utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 10 w Warszawie, ul. Tarchomińska 4. druk nr 1867
34. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie założenia Szkoły Podstawowej nr 360 w Warszawie, ul. Dzieci Warszawy 42. druk nr 1838
35. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie projektu dostosowania sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów mających siedzibę na obszarze m.st. Warszawy do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe. druk nr 1839
36. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie założenia Przedszkola nr 439 w Warszawie, ul. W. Sławka 2a. druk nr 1871
37. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie projektu dostosowania sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów mających siedzibę na obszarze m.st. Warszawy do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe. druk nr 1860
38. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie założenia Przedszkola nr 437 w Warszawie, Trakt Lubelski 89. druk nr 1859
39. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmiany adresu Przedszkola nr 233 „Zielony Domek” w Warszawie, ul. R. Pazińskiego 11A. druk nr 1879
40. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 68 im. Artura Oppmana w Warszawie, ul. Or – Ota 5 poprzez likwidację oddziałów przedszkolnych. druk nr 1864
41. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 92 im. Jana Brzechwy w Warszawie, ul. Przasnyska 18a poprzez likwidację oddziałów przedszkolnych. druk nr 1865
42. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 267 im. Juliusza Słowackiego w Warszawie, ul. Braci Załuskich 1 poprzez likwidację oddziałów przedszkolnych. druk nr 1866
43. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zamiaru przekształcenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Warszawie, ul. Świętokrzyska 18 a poprzez zmianę siedziby. druk nr 1875
44. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w m.st. Warszawie. druk nr 1884
45. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zamiaru przekształcenia Przedszkola nr 262 w Warszawie, ul. Wilanowska 3. druk nr 1886
46. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy. druk nr 1881
47. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady m.st. Warszawy do dnia 16 listopada 2018 r. druk nr 1849
48. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie rozpatrzenia skargi B ... Z ... na działanie Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Warszawie. druk nr 1855
49. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie rozpatrzenia skargi Z ... P ... na działanie Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Warszawie druk nr 1856
50. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie rozpatrzenia skargi M... L ... na bezczynność Prezydenta m.st. Warszawy. druk nr 1857
51. Interpelacje i zapytania radnych.  
52. Wolne wnioski i sprawy różne.  
 
 
Wprowadził Feliga Jolanta (Biuro Rady m.st. Warszawy (RW)) 02-02-2018
Aktualizujący Traczyk Ewa (Biuro Rady m.st. Warszawy (RW)) 02-02-2018
Zatwierdzający Traczyk Ewa (Biuro Rady m.st. Warszawy (RW)) 02-02-2018
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 02-02-2018
Liczba odwiedzin: 1930
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe