Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu podmiotowe > Rada m.st. Warszawy > Sesje > Porzadki obrad (on-line) > LXIV Sesja porządek on-line

LXIV Sesja porządek on-line

  Drukuj
 
Sesja LXIV
W dniu 12 maja 2022 r.,  o godz. 10.00 rozpocznie się LXIV Sesja Rady m.st. Warszawy w zdalnym trybie obradowania.
1. Przyjęcie porządku obrad LXIV sesji Rady m.st. Warszawy.  
2. Przyjęcie protokołów obrad LXII i LXIII sesji Rady m.st. Warszawy.  
3. Informacja Prezydenta miasta stołecznego Warszawy na temat dotychczasowych i planowanych działań Miasta w związku z przyjmowaniem uchodźców – ofiar rosyjskiej agresji na Ukrainę oraz organizowania pomocy dla osób zamieszkałych na zaatakowanych terenach.  
4. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przyznania w 2022 roku Nagrody Miasta Stołecznego Warszawy Powstańcom Warszawskim. druk nr 2324
5. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy na lata 2022-2050. druk nr 2301
6. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmian w budżecie miasta stołecznego Warszawy na 2022 rok. druk nr 2302
7. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów poprzemysłowych w rejonie ulicy Orłów Piastowskich – część II obszar „C”. druk nr 2130 + A
8. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ul. Podskarbińskiej – część II. druk nr 1970 + A i B
9. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Pałacowej w części wschodniej C. druk nr 2297
10. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla południowej części Targówka Mieszkaniowego. druk nr 2300 + A
11. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie pozbawienia drogi kategorii drogi gminnej. druk nr 2308
12. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych. druk nr 2309
13. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na obszarze m.st. Warszawy. druk nr 2305
14. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie stypendiów m.st. Warszawy SAPERE AUSO. druk nr 2312
15. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie rozwiązania Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Warszawie, ul. W. Reymonta 16 oraz likwidacji Bursy nr 8 wchodzącej w skład tego Zespołu. druk nr 2321
16. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 291 w Warszawie, ul. H. Dembińskiego 1. druk nr 2322
17. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie założenia Branżowej Szkoły II stopnia Specjalnej nr 3 w Warszawie, ul. Łucka 17/23 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Głuchych im. Jana Siestrzyńskiego w Warszawie, ul. Łucka 17/23. druk nr 2323
18. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla Ursynowskiego Centrum Sportu i Rekreacji na rok 2022. druk nr 2303
19. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla Centrum Sportu Wilanów na rok 2022. druk nr 2304
20. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmiany statutu jednostki budżetowej m.st. Warszawy o nazwie Białołęcki Ośrodek Sportu. druk nr 2313
21. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie nadania nazwy obiektowi miejskiemu w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy. druk nr 2316
22. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie nadania nazwy obiektowi miejskiemu w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy. (Rondo Mariana Kociniaka) druk nr 2315
23. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie nadania nazwy obiektowi miejskiemu w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy. (ul. Fort Wola) druk nr 2318
24. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie nadania nazwy obiektowi miejskiemu w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy. (ul. Pustułeczki) druk nr 2319
25. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku zbycia w drodze przetargu zabudowanej nieruchomości położonej w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy przy ul. Stawki 40. druk nr 2299
26. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością gruntową nieruchomości położonych w Warszawie w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy przy ul. Marszałkowskiej i pl. Defilad. druk nr 2306
27. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością gruntową prawa przejścia i przejazdu nieruchomości położonej w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy przy ul. Osmańskiej i ul. J. Mortkowicza. druk nr 2298
28. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy do roku 2030. druk nr 2289
29. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zgody na przejęcie od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. druk nr 2331
30. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie uchwalenia Programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli m.st. Warszawy pn. „Polityka bezpieczeństwa m.st. Warszawy”. druk nr 2307
31. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie do jednoosobowej spółki m.st. Warszawy pod firmą Szpital Grochowski im. dr med. Rafała Masztaka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wkładu pieniężnego na pokrycie nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki. druk nr 2310
32. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie do jednoosobowej spółki m.st. Warszawy pod firmą Szpital Praski p.w. Przemienienia Pańskiego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wkładu pieniężnego na pokrycie nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki. druk nr 2311
33. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie do jednoosobowej spółki m.st. Warszawy pod firmą Towarzystwo Budownictwa Społecznego Warszawa Północ spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie wkładu niepieniężnego (aportu) na pokrycie nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki. druk nr 2320
34. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie nieodpłatnego korzystania z parkingów działających w systemie „Parkuj i Jedź” organizowanych przez m.st. Warszawę w związku z organizacją przez Polski Związek Piłki Nożnej meczów piłki nożnej na Stadionie PGE Narodowym w Warszawie w 2022 roku. druk nr 2329
35. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zwolnienia z opłat osób obowiązanych do ubiegania się o wydanie nowego dowodu rejestracyjnego pojazdu z powodu zmiany administracyjnej. druk nr 2314
36. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie stwierdzenia nieważności uchwał i stanowisk Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy. druk nr 2163
37. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników na terenie m.st. Warszawy oraz uchwalenia regulaminu określającego zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników na wyznaczonych miejscach. druk nr 2317
38. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry. (ul. Grzybowska 63 - Casinos Poland CP sp. z o.o.) druk nr 2291
39. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry. (ul. Grzybowska 63 - Casinos Poland sp. z o.o.) druk nr 2292
40. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry. (al. Jerozolimskie 65/79 (poziom +2, +3) - Casinos Poland CP. sp. z o.o.) druk nr 2293
41. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry. (al. Jerozolimskie 65/79 (poziom +2, +3) - Casinos Poland sp. z o.o.) druk nr 2294
42. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry. (al. Jerozolimskie 65/79 (poziom +3) Casinos Poland CP. sp. z o.o.) druk nr 2295
43. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry. (al. Jerozolimskie 65/79 (poziom +3) Casinos Poland sp. z o.o.) druk nr 2296
44. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie ustanowienia pomnika przyrody. druk nr 2290
45. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie uzgodnienia odstępstw od zakazów obowiązujących w odniesieniu do pomnika przyrody. druk nr 2325
46. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia lasu charakteru ochronnego. (ul. Ostów w Dzielnicy Wawer działka nr 50 z obrębu 3-11-31) druk nr 2326
47. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia lasu charakteru ochronnego. (ul. Sztygarów w Dzielnicy Wawer) druk nr 2327
48. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia lasu charakteru ochronnego. (ul. Ostów w Dzielnicy Wawer działki nr 2/31, 2/33 i 2/35 z obrębu 3-11-31) druk nr 2328
49. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie rozpatrzenia skargi [dane zanonimizowane] na Dyrektora Domu Pomocy Społecznej. druk nr 2332
50. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie rozpatrzenia skargi spółki MDM Szafarowicz Talarowski Szmilewski sp. j. na Prezydenta m.st. Warszawy. druk nr 2333
51. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie rozpatrzenia petycji Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin. druk nr 2334
52. Interpelacje i zapytania radnych.  
53. Wolne wnioski i sprawy różne.  
 
 
Wprowadził Traczyk Ewa (Biuro Rady m.st. Warszawy (RW)) 05-05-2022
Aktualizujący Traczyk Ewa (Biuro Rady m.st. Warszawy (RW)) 06-05-2022
Zatwierdzający Traczyk Ewa (Biuro Rady m.st. Warszawy (RW)) 06-05-2022
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 06-05-2022
Liczba odwiedzin: 1735

 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe