Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu podmiotowe > Rada m.st. Warszawy (2014-2018) > Sesje > Porzadki obrad (on-line) > LXIX Sesja - porządek on-line

LXIX Sesja - porządek on-line

  Drukuj
 
Sesja LXIX
W dniu 14 czerwca 2018 r., w Sali Warszawskiej PKiN na IV p. - wejście główne od strony ul. Marszałkowskiej, o godz. 10.00 rozpocznie się LXIX sesja Rady m.st. Warszawy.
1. Przyjęcie porządku obrad LXIX sesji Rady m.st. Warszawy.  
2. Przyjęcie protokołu obrad LXVI sesji Rady m.st. Warszawy.  
3. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy na lata 2018-2045. druk nr 2126
4. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmian w budżecie miasta stołecznego Warszawy na 2018 rok. druk nr 2127
5. Informacja Przewodniczącego Komitetu Audytu dla m.st. Warszawy na temat wyników badania sprawozdania finansowego m.st. Warszawy za 2017 rok.  
6. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego m.st. Warszawy wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 rok. druk nr 2150
7. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie udzielenia Prezydentowi m.st. Warszawy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok. druk nr 2151
8. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie ustalenia wynagrodzenia Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy. druk nr 2165
9. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przyznania Nagrody Miasta Stołecznego Warszawy dla Żołnierzy Powstania Warszawskiego w 2018 roku. druk nr 2163
10. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przyznania Nagród Miasta Stołecznego Warszawy. druk nr 2155
11. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od pierwszej opłaty oraz opłat rocznych z tytułu oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej położonej w rejonie ulic: J. Sowińskiego i Grodziskiej. druk nr 2146
12. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej części osiedla Stokłosy – część B. druk nr 2136 + A B C
13. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Choszczówka. druk nr 2166
14. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przyznania dotacji na remonty podmiotom leczniczym. druk nr 2153
15. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie rozpatrzenia petycji Stowarzyszenia Interesu Społecznego „Wieczyste”. druk nr 2156
16. Interpelacje i zapytania radnych.  
17. Wolne wnioski i sprawy różne.  
 
 
Wprowadził Traczyk Ewa (Biuro Rady m.st. Warszawy (RW)) 08-06-2018
Aktualizujący Traczyk Ewa (Biuro Rady m.st. Warszawy (RW)) 08-06-2018
Zatwierdzający Traczyk Ewa (Biuro Rady m.st. Warszawy (RW)) 08-06-2018
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 08-06-2018
Liczba odwiedzin: 1933
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe