Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Ochrona środowiska > Postępowania > Środowiskowe > Wszczęte i toczące się > 2011 > Budowa oraz przebudowa układu drogowego ul. Projektowanej i Światowida wraz z budową linii tramwajowej na odcinku od Trasy Mostu Północnego do pętli tramwajowej „Mehoffera” w Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy.

Budowa oraz przebudowa układu drogowego ul. Projektowanej i Światowida wraz z budową linii tramwajowej na odcinku od Trasy Mostu Północnego do pętli tramwajowej „Mehoffera” w Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy.

  Drukuj
 

Warszawa, 28.06.2011r.


OŚ-IV-UII-AOR-76242-188-47-10 


Państwowy Wojewódzki Inspektor
Sanitarny w Warszawie
ul. Żelazna 79
00-875 Warszawa

Zgodnie z:
art. 77 ust. 1 pkt 2 i art. 78 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), art. 12 ust. 1a ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2006r. Nr 122, poz. 851, z późn. zm.),
§ 3 ust. 1 pkt 56, pkt 57 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.),
§ 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397),
zwracam się z prośbą o wydanie opinii co do warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na  budowie oraz przebudowie układu drogowego ul. Projektowanej
i Światowida wraz z budową linii tramwajowej na odcinku od Trasy Mostu Północnego do pętli tramwajowej „Mehoffera” w Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy, przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Zgodnie z art. 77 ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  przedkładam:
wniosek Inwestora o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 17.09.2010r.,
raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko,
oraz informuję, iż teren, na którym planowana jest realizacja ww. przedsięwzięcia nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
Jednocześnie informuję, że liczba stron przedmiotowego postępowania przekracza 20. W związku z tym w niniejszym postępowaniu stosowany jest przepis art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.).

z up.Prezydenta m.st. Warszawy
Magdalena Sieradzka
Główny Specjalista
w Biurze Ochrony Środowiska

Załączniki:
Data ogłoszenia:
28-06-2011
Data wprowadzenia:  30-06-2011
 
 
Wprowadził Brągoszewska Paulina (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 30-06-2011
Aktualizujący Brągoszewska Paulina (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 30-06-2011
Zatwierdzający Sienkiewicz Grażyna (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 30-06-2011
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 30-06-2011
Liczba odwiedzin: 220
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt