Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Plany zagospodarowania przestrzennego > Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru po północnej i południowej stronie ulicy Grochowskiej na odcinku od ul. Garwolińskiej do Kanału Kawęczyńskiego – część II (Praga-Południe) - wyłożenie

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru po północnej i południowej stronie ulicy Grochowskiej na odcinku od ul. Garwolińskiej do Kanału Kawęczyńskiego – część II (Praga-Południe) - wyłożenie

  Drukuj
 

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru po północnej i południowej stronie ulicy Grochowskiej na odcinku od ul. Garwolińskiej do Kanału Kawęczyńskiego – część II

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2015, poz. 199 z późn. zm.), w związku z uchwałą Nr XLII/983/2004 Rady m.st. Warszawy z dnia 25 listopada 2004 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru po północnej i południowej stronie ulicy Grochowskiej na odcinku od ul. Garwolińskiej do Kanału Kawęczyńskiego i uchwałą Nr LXXIV/1917/2014 Rady m.st. Warszawy z dnia 16 stycznia 2014 r. zmieniającą uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru po północnej i południowej stronie ulicy Grochowskiej na odcinku od ul. Garwolińskiej do Kanału Kawęczyńskiego, a także na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2013, poz. 1235 z późn. zm), zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru po północnej i południowej stronie ulicy Grochowskiej na odcinku od ul. Garwolińskiej do Kanału Kawęczyńskiego – część II, którego granice wyznaczają:

północna granica dz. nr ew. 58/1 z obrębu 3-05-08 do przecięcia z zachodnią granicą dz. nr ew. 52/2 z obrębu 3-05-08, zachodnia  granica dz. nr ew. 52/2 z obrębu 3-05-08 do przecięcia z południową linią rozgraniczającą ul. Grochowskiej, południowa linia rozgraniczająca ulicy Grochowskiej od północno zachodniego narożnika dz. nr ew. 52/2 z obrębu 3-05-08 w kierunku wschodnim do przecięcia z wschodnią linią rozgraniczającą ul. Komorskiej, wschodnia linia rozgraniczająca ul. Komorskiej od przecięcia z osią ul. Pustelnickiej, oś ul. Pustelnickiej w kierunku zachodnim do przecięcia z osią ul. Komorskiej, oś ul. Komorskiej do przecięcia z osią ul. Gdeckiej, oś ul. Gdeckiej od przecięcia z osią ul. Komorskiej do wschodniej linii rozgraniczającej ul. Zamienieckiej, wschodnia linia ul. Zamienieckiej od osi ul. Gdeckiej do północno-zachodniego narożnika dz. ew. nr 58/1 z obrębu 3-05-08

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
od dnia 29 lutego do dnia 30 marca 2016 r. w siedzibie Urzędu m. st. Warszawy, ul. Marszałkowska 77/79, parter - sala obsługi mieszkańców, od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00 oraz na stronie internetowej Urzędu m. st. Warszawy www.bip.warszawa.pl.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się dnia 14 marca 2016 r. o godz. 16.30 w siedzibie Urzędu m. st. Warszawy, ul. Marszałkowska 77/79, na parterze w sali obsługi mieszkańców.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta m.st. Warszawy, pl. Bankowy 3/5 pokój nr 11, 00-950 Warszawa, lub do Biura Architektury i Planowania Przestrzennego, ul. Marszałkowska 77/79, 00-683 Warszawa, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 kwietnia 2016 r.

Data ogłoszenia:
12-02-2016
Data wprowadzenia:  12-02-2016
 
 
Wprowadził Pietrusiewicz Witold (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 12-02-2016
Aktualizujący Łapiński Marek (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 29-02-2016
Zatwierdzający Łapiński Marek (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 29-02-2016
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 29-02-2016
Liczba odwiedzin: 2504
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe