Kanał Wyżej
Bielany. Wykaz o przeznaczeniu do oddania w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym zabudowanego gruntu położonego przy ul. Kolektorskiej 56

Treść
Prezydent m.st. Warszawy
informuje
że w dniu 11.09.2013 r. na tablicach ogłoszeń w siedzibach Biura Gospodarki Nieruchomościami Urzędu m.st. Warszawy przy pl. Starynkiewicza 7/9 oraz Urzędu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy przy ul. Żeromskiego 29, wywieszony został na okres 21 dni wykaz nr GK-WO-90/2013 o przeznaczeniu do oddania w użytkowanie wieczyste, w trybie bezprzetargowym, zabudowanego gruntu o pow. 44 m2 będącego własnością m.st. Warszawy, położonego w Warszawie w Dzielnicy Bielany przy ul. Kolektorskiej 56, uregulowanego w KW Nr WA1M/00156039/4, stanowiącego część działki ew. nr 68 o pow. 993 m2 w obrębie 7-04-08.Załączniki
-

Data ogłoszenia
2013-09-11

Data wprowadzenia:  10-09-2013

<strong>Strona główna</strong>
warszawa19115.pl
um.warszawa.pl
Rada m.st. Warszawy
deklaracja dostępności
<strong>kontakt</strong>
MENU
Dokumenty
Ogłoszenia i informacje - gospodarka nieruchomościami [Bielany]

Wersja standardowa