Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Ochrona środowiska > Postępowania > Środowiskowe > Wszczęte i toczące się > 2010 > Budowa zespołu budynków biurowych i hotelowych przy ul. Powązkowskiej.

Budowa zespołu budynków biurowych i hotelowych przy ul. Powązkowskiej.

  Drukuj
 

Warszawa, 24.05.2010.


OŚ-IV-SKI-76242-6-32-09


INFORMACJA
o wydaniu decyzji

Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.), Biuro Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy informuje, że Prezydent m.st. Warszawy wydał decyzję Nr 390/OŚ/2010 z dnia 20.05.2010r., znak: OŚ-IV-SKI-76242-6-30-09 stwierdzającą brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu budynków biurowych i hotelowych z usługami, dwukondygnacyjnym garażem podziemnym wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i dojazdami oraz przebudowie sieci wodno – kanalizacyjnej, cieplnej, teletechnicznej, gazowej i elektroenergetycznej przy ulicy Powązkowskiej 46/50 w Warszawie w Dzielnicy Żoliborz.
Ponadto informuje się, że dane o ww. decyzji zostały zamieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku.
Z treścią decyzji można się zapoznać w siedzibie Biura, Plac Starynkiewicza 7/9, pok. 414, w poniedziałki, środy i piątki w godzinach 8.00 – 16.00.


z up. Prezydenta
Główny Specjalista

/------/
Marta Skowron

 
 
Wprowadził Brągoszewska Paulina (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 24-05-2010
Aktualizujący Paulina Jabłońska 24-05-2010
Zatwierdzający bzmw/adrewniak 25-05-2010
Publikujący Makarewicz Andrzej (Gabinet Prezydenta (GP)) 25-05-2010
Liczba odwiedzin: 2447
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe