Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu podmiotowe > Urzędy dzielnic > Mokotów > Urząd Dzielnicy > Wydział Zasobów Lokalowych > Wydział Zasobów Lokalowych dla Dzielnicy

Wydział Zasobów Lokalowych dla Dzielnicy

  Drukuj
 
Adres
02-582 Warszawa
ul. Wiktorska 91a
Telefon
22 443 62 70
Faks
22 325 45 79
Godziny pracy

Poniedziałek - piątek: 8.00 - 16.00

Kierownictwo
p.o. naczelnika Ewa Czerwińska
tel.: 22 443 62 70, faks: 22 325 45 79, e-mail: eczerwinska@um.warszawa.pl
ul. Wiktorska 91a, p. 113
p.o. zastępcy naczelnika Marzena Piętak
tel.: 22 443 62 84, e-mail: mpietak@um.warszawa.pl
ul. Wiktorska 91a, p. 118
Dodatkowe informacje

sprawy dotyczące najmu lokali mieszkalnych – w tym:

- regulacji tytułów prawnych – pok. 121, 122
  tel. 22 443 62 90, 22 443 62 76
- pomocy mieszkaniowej – pok. 100, 114, 123, 124, 125
  tel. 22 443 62 73, 22 443 62 92, 22 443 62 79

sprawy dotyczące dodatków mieszkaniowych - pok. 110, 111
tel. 22 443 62 82, 22 443 62 83

Do zakresu działania Wydziału Zasobów Lokalowych dla Dzielnicy Mokotów, należy w szczególności:

  1. opracowywanie i prowadzenie racjonalnej polityki mieszkaniowej zmierzającej do zaspakajania potrzeb mieszkaniowych społeczności Dzielnicy; 
  2. pomoc w rozwiązywaniu problemów lokalowych mieszkańców Dzielnicy i innych osób uprawnionych poprzez wynajem lokali, zamiany lokali i wykwaterowania najemców oraz optymalne wykorzystanie zasobów mieszkaniowych; 
  3. prowadzenie spraw związanych z wydzielaniem lokali socjalnych z zasobu mieszkaniowego m.st. Warszawy położonego na obszarze Dzielnicy oraz ewidencji tych lokali; 
  4. prowadzenie spraw związanych z obowiązkiem dostarczenia lokalu socjalnego nałożonym na m.st. Warszawa w wyrokach eksmisyjnych oraz dostarczanie tymczasowych pomieszczeń na rzecz osób eksmitowanych z lokali komunalnych; 
  5. prowadzenie spraw związanych z pozyskiwaniem pomieszczeń do zasobu tymczasowych pomieszczeń; 
  6. prowadzenie spraw związanych z zawieraniem ugód z właścicielami lokali w przypadku niedostarczenia przez m.st. Warszawa lokalu socjalnego osobie uprawnionej do niego z mocy wyroku sądowego oraz związanych z wypłatą odszkodowań z tego tytułu na podstawie ugody lub wyroku sądowego; 
  7. prowadzenie spraw związanych z przekazaniem lokali mieszkalnych położonych na obszarze Dzielnicy do dyspozycji innych dzielnic m.st. Warszawy; 
  8. prowadzenie spraw dotyczących przyznawania dodatków mieszkaniowych, w tym przeprowadzanie wywiadów środowiskowych; 
  9. prowadzenie spraw związanych z podejmowaniem czynności, mających na celu wynajęcie na czas oznaczony tymczasowych pomieszczeń od innych właścicieli oraz z pozyskiwaniem miejsc w noclegowniach, schroniskach i innych placówkach zapewniających miejsca noclegowe, w celu realizacji zadań związanych z wykonywaniem przez komornika obowiązku opróżnienia lokalu, o którym mowa w art. 1046 §4 ustawy z dnia 17 listopada1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296, z późn. zm.);
  10. współpraca z właściwym biurem oraz jednostkami organizacyjnymi m.st. Warszawy w sprawach objętych działalnością wydziału.
 
 
Wprowadził Grochocka Bożena (Dzielnica Mokotów) 20-06-2007
Aktualizujący Grochocka Bożena (Dzielnica Mokotów) 22-11-2017
Zatwierdzający Rosłoń Teresa (Dzielnica Mokotów) 22-11-2017
Publikujący Zawodnik-Moranowicz Ewa (Gabinet Prezydenta (GP)) 24-11-2017
Liczba odwiedzin: 51318
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe