Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Ochrona środowiska > Postępowania > Środowiskowe > Wszczęte i toczące się > 2010 > Modernizacja i przebudowa lewobrzeżnego bulwaru Wisły.

Modernizacja i przebudowa lewobrzeżnego bulwaru Wisły.

  Drukuj
 

Warszawa, 22.09.2010r.


OŚ-IV-IKS-76242-353-62-09


ZAWIADOMIENIE

Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) oraz art. 49 Kpa, Biuro Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy zawiadamia o przekazaniu do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie wraz z aktami sprawy odwołania Stowarzyszenia Ekologicznego Światowid od decyzji Prezydenta m.st. Warszawy Nr 579/OŚ/2010 z dnia 9 lipca 2010r. znak: OŚ-IV-IKS-76242-353-53-09, ustalającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na modernizacji i przebudowie lewobrzeżnego bulwaru Wisły, wzdłuż ul. Wybrzeże Kościuszkowskie i Wybrzeże Gdańskie w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.
Strony mogą zapoznawać się z dokumentacją sprawy w Biurze Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy, Plac Starynkiewicza 7/9, pok. nr 414, tel. 22 25 79 314, w poniedziałki, środy i piątki w godzinach pracy Urzędu tj. 8.00 - 16.00.


z up. Prezydenta
Główny Specjalista

/------/
Marta Skowron

 
 
Wprowadził BZMW/mbazyl 29-09-2010
Aktualizujący bzmw/mbazyl 29-09-2010
Zatwierdzający bzmw/adrewniak 29-09-2010
Publikujący Makarewicz Andrzej (Gabinet Prezydenta (GP)) 30-09-2010
Liczba odwiedzin: 4361
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe