Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu podmiotowe > Rada m.st. Warszawy > Poprzednie kadencje > Rada m.st. Warszawy (kadencja 2010-2014) > Sesje > Porzadki obrad (on-line) > XV Sesja porządek zrealizowany on-line

XV Sesja porządek zrealizowany on-line

  Drukuj
 
Porządek obrad zrealizowany podczas XVsesji Rady m.st. Warszawy w dniu 12.05.2011 r.

Lp. Nr druku Projekt uchwały w sprawie Przyjęty/ nieprzyjęty/ odesłany Poprawki/ autopoprawki Nr uchwały/ stanowiska
1.

Przyjęcie porządku obrad XVsesji Rady m.st. Warszawy.

zrealizowany
2.

Przyjęcie protokołu obrad XIII i XIV sesji Rady m.st. Warszawy.

przyjęte
3.

Informacja Dyrektora Mazowieckiego Oddziału NFZ w sprawie poziomu zabezpieczenia środków na świadczenia zdrowotne dla mieszkańców Warszawy w roku 2011 i 2012.

zrealizowany
4. 321

Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przejęcia na własność miasta stołecznego Warszawy pojazdów usuniętych z dróg.

przyjęty XV/257/2011
5. 312

Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę Nr LXXXV/2484/2010 Rady m. st. Warszawy z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Sążnistej.

przyjęty XV/258/2011
6. 336

Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Karolin Wschodni.

przyjęty XV/259/2011
7. 338

Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie pomnika László O’svátha.

przyjęty XV/260/2011
8. 302

Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyposażenia w majątek Zarządu Terenów Publicznych.

przyjęty XV/261/2011
9. 317

Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyposażenia w majątek Muzeum Historycznego m.st. Warszawy.

przyjęty XV/262/2011
10. 320

Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyposażenia w majątek Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie.

przyjęty XV/263/2011
11. 337

Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na okres przekraczający rok budżetowy w przedmiocie ubezpieczenia komunikacyjnego OC pojazdów mechanicznych będących w posiadaniu samorządowego zakładu budżetowego pn. Zakład Remontów i Konserwacji Dróg.

przyjęty XV/264/2011
12. 313

Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w nieodpłatne użytkowanie nieruchomości gruntowej, zabudowanej, położonej w Warszawie przy ul. Sieciechowskiej 4, na rzecz Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa – Żoliborz.

przyjęty XV/265/2011
13. 324

Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przyznania dotacji dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej utworzonych przez m.st. Warszawę, na realizację w 2011 r. II. etapu programu zdrowotnego w zakresie zapobiegania chorobom i urazom, obejmującego szczepienia przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu A (druga dawka).

przyjęty XV/266/2011
14. 325

Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przyznania dotacji dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej utworzonych przez m.st. Warszawę, na realizację w 2011 r. programu zdrowotnego ”Ocena ryzyka występowania choroby nadciśnieniowej u młodzieży szkolnej pomiędzy 18 a 19 rokiem życia”.

przyjęty XV/267/2011
15. 326

Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przyznania dotacji dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej utworzonych przez m.st. Warszawę, na realizację w 2011 r. programu zdrowotnego w zakresie zapobiegania chorobom i urazom, obejmującego szczepienia przeciwko grypie osób bezdomnych przebywających w noclegowniach na terenie m.st. Warszawy.

przyjęty XV/268/2011
16. 327

Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przyznania dotacji dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej utworzonych przez m.st. Warszawę, na realizację w 2011 r. programu zdrowotnego w zakresie zapobiegania chorobom i urazom, obejmującego szczepienia przeciwko grypie osób przebywających w Zakładach Opiekuńczo – Leczniczych.

przyjęty XV/269/2011
17. 328

Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przyjęcia programu zdrowotnego pn. „Program profilaktyki zdrowotnej w zakresie poprawy stanu zdrowia jamy ustnej dla uczniów klas II szkół podstawowych na terenie m.st. Warszawy” na lata 2011 – 2013.

przyjęty XV/270/2011
18. 329

Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przyjęcia programu zdrowotnego pn. „Program zdrowotny w zakresie profilaktyki i korekcji wad postawy dla uczniów klas IV szkół podstawowych na terenie m.st. Warszawy” na lata 2011 – 2013.

przyjęty XV/271/2011
19. 330

Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przyjęcia programu zdrowotnego pn. „Program badań przesiewowych słuchu dla uczniów klas I i VI szkół podstawowych na terenie m.st. Warszawy” na lata 2011 – 2013 .

przyjęty XV/272/2011
20. 331

Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przyjęcia programu zdrowotnego pn. „Program profilaktyczny wczesnego wykrywania wad wzroku i zeza dla uczniów klas II szkół podstawowych na terenie m.st. Warszawy” na lata 2011 – 2013.

przyjęty XV/273/2011
21. 314

Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zatwierdzenia zmiany w statucie Centrum Odwykowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  w Warszawie.

przyjęty XV/274/2011
22. 315

Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zatwierdzenia zmiany w statucie Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Warszawie, przy ul. Szubińskiej 4.

przyjęty XV/275/2011
23. 305

Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zatwierdzenia zmiany w statucie Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa – Mokotów.

przyjęty XV/276/2011
24. 339

Projekt stanowiska Rady m.st. Warszawy w sprawie planowanej likwidacji linii autobusowej 521.

przyjęty 5/2011
25. 301

Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie bonifikaty od ceny sprzedaży budynków położonych w Warszawie przy ul. Krakowskie Przedmieście 81 i ul. Senatorskiej 9, wpisanych do rejestru zabytków.

przyjęty XV/277/2011
26. 293

Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyposażenia Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa - Wawer w majątek miasta stołecznego Warszawy.

przyjęty XV/278/2011
27. 299

Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyposażenia Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie w majątek m. st. Warszawy.

przyjęty XV/279/2011
28. 300

Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyposażenia Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie w majątek m.st. Warszawy.

przyjęty XV/280/2011
29. 323

Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości m.st. Warszawy oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata.

przyjęty + autopoprawki XV/281/2011
30. 316

Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół specjalnych w m.st. Warszawie.

przyjęty XV/282/2011
31. 297

Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmiany obwodów niektórych publicznych gimnazjów w m.st. Warszawie .

przyjęty XV/283/2011
32. 298

Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmiany nazwy Państwowego Studium Stenotypii i Języków Obcych – Zespołu Szkół Policealnych w Warszawie, ul. Ogrodowa 16 na Zespół Szkół Stenotypii i Języków Obcych, ul. Ogrodowa 16 oraz założenia Technikum nr 29 w Warszawie, ul. Ogrodowa 16 i włączenia go w skład Zespołu Szkół Stenotypii i Języków Obcych, ul. Ogrodowa 16.

przyjęty XV/284/2011
33. 318

Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmiany siedziby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 11 w Warszawie, ul. Polna 40.

przyjęty XV/285/2011
34. 292

Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie pozostawienia nadwyżki środków obrotowych za rok 2010 Warszawskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji -zakładu budżetowego m. st. Warszawy.

przyjęty XV/286/2011
35. 319

Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyposażenia w majątek VII Ogrodu Jordanowskiego przy ul. Namysłowskiej 21.

przyjęty XV/287/2011
36. 306

Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie desygnowania przedstawicieli Rady m.st. Warszawy do Komisji Stypendialnej rozpatrującej wnioski o przyznanie stypendiów m.st. Warszawy im. Jana Pawła II dla uczniów i studentów.

przyjęty XV/288/2011
37. 290

Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmiany nazwy ulicy w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy.

przyjęty XV/289/2011
38. 291

Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie nadania nazwy ciągowi pieszemu w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.

przyjęty XV/290/2011
39. 309

Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie nadania nazwy skwerowi w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy.

przyjęty XV/291/2011
40. 322

Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie nadania nazwy skwerowi w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.

przyjęty XV/292/2011
41. 333

Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie powołania Zespołu opiniującego kandydatury na ławników sądów powszechnych.

przyjęty z uzupełnieniem XV/293/2011
42. 334

Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Marzeny Ranickiej na sposób załatwienia wniosków przez Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich.

przyjęty XV/294/2011
43. 267

Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zawarcia porozumienia o współpracy pomiędzy m.st. Warszawa a Smoleńskiem – miastem Federacji Rosyjskiej.

przyjęty XV/295/2011
44. 332

Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta stołecznego Warszawy na lata 2011-2033.

przyjęty + autopoprawka XV/296/2011
45. 311

Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmian w budżecie miasta stołecznego Warszawy na 2011 rok.   

przyjęty + autopoprawka XV/297/2011
46.

Interpelacje i zapytania radnych.

zrealizowany
47.

Wolne wnioski i sprawy różne.

zrealizowany

 
 
Wprowadził BZMW/mstawicka 13-05-2011
Aktualizujący Traczyk Ewa (Biuro Rady m.st. Warszawy (RW)) 19-05-2011
Zatwierdzający Traczyk Ewa (Biuro Rady m.st. Warszawy (RW)) 19-05-2011
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 19-05-2011
Liczba odwiedzin: 781
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe