Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: Bielany

Katalog wyżej: Gospodarka nieruchomościami

Lista artykułów:


Bielany. Wykaz o przeznaczeniu do oddania w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym zabudowanej części nieruchomości (ul. Marymoncka)

Prezydent m.st. Warszawy
informuje

że w dniu 27.06.2012 r. na tablicach ogłoszeń w siedzibach Biura Gospodarki Nieruchomościami Urzędu m.st. Warszawy przy pl. Starynkiewicza 7/9 oraz Urzędu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy przy ul. Żeromskiego 29, wywieszony został na okres 21 dni wykaz nr GK-WO-37/2012 o przeznaczeniu do oddania w użytkowanie wieczyste, w trybie bezprzetargowym, zabudowanej części nieruchomości stanowiącej własność m.st. Warszawy, położonej w Warszawie w Dzielnicy Bielany przy ul. Marymonckiej, uregulowanej w KW Nr WA1M/00338032/5, stanowiącej działkę ew. nr 14 o pow. 22 m2 w obrębie 7-07-04.

Załączniki:
-
Data ogłoszenia:
27-06-2012
Data wprowadzenia:  26-06-2012


Wprowadził Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 2012-06-26
Aktualizujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 2012-06-26
Zatwierdzający Antczak Robert (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 2012-06-26
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 2012-06-26
Wersja standardowa