Kanał Wyżej
Bielany. Wykaz o przeznaczeniu do oddania w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym zabudowanej części nieruchomości (ul. Marymoncka)

Treść
Prezydent m.st. Warszawy
informuje
że w dniu 27.06.2012 r. na tablicach ogłoszeń w siedzibach Biura Gospodarki Nieruchomościami Urzędu m.st. Warszawy przy pl. Starynkiewicza 7/9 oraz Urzędu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy przy ul. Żeromskiego 29, wywieszony został na okres 21 dni wykaz nr GK-WO-37/2012 o przeznaczeniu do oddania w użytkowanie wieczyste, w trybie bezprzetargowym, zabudowanej części nieruchomości stanowiącej własność m.st. Warszawy, położonej w Warszawie w Dzielnicy Bielany przy ul. Marymonckiej, uregulowanej w KW Nr WA1M/00338032/5, stanowiącej działkę ew. nr 14 o pow. 22 m2 w obrębie 7-07-04.Załączniki
-

Data ogłoszenia
2012-06-27

Data wprowadzenia:  26-06-2012

<strong>Strona główna</strong>
warszawa19115.pl
um.warszawa.pl
Rada m.st. Warszawy
deklaracja dostępności
<strong>kontakt</strong>
MENU
Dokumenty
Ogłoszenia i informacje - gospodarka nieruchomościami [Bielany]

Wersja standardowa