Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu podmiotowe > Urzędy dzielnic > Śródmieście > Rada Dzielnicy (kadencja 2018-2023) > Sesje > Sesja 12, 03-07-2019

Sesja 12, 03-07-2019

  Drukuj
 
Sesja 12
z dnia 03-07-2019, godz. 16:30
Sala Rady
Urzędu Dzielnicy Śródmieście
ul. Nowogrodzka 43
Porządek obrad
1. Otwarcie sesji Rady Dzielnicy.  
2. Złożenie ślubowania przez radnego p. Marcina Krawczaka.  
3. Rozpatrzenie wniosków dotyczących zmian w porządku obrad.  
4. Przyjęcie protokołów obrad 10 Sesji Rady w dniu 15.05.2019 r. i 11 Sesji Rady w dniu 12.06.2019 r.  
5. Projekt uchwały Rady Dzielnicy w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do uchwały budżetowej m.st. Warszawy na 2019 rok Nr IX Dzielnica Śródmieście. druk nr 52/12/2019
załącznik do druku nr 52/12/2019
6. Projekt uchwały Rady Dzielnicy w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie nadania nazwy obiektowi miejskiemu w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy (skwer Szpitala Ewangelickiego). druk nr 53/12/2019
załącznik do druku nr 53/12/2019
załącznik do druku nr 53/12/2019 (plik tekstowy)
7. Projekt uchwały Rady Dzielnicy w sprawie ustalenia składów osobowych komisji rewizyjnej i innych stałych komisji Rady Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy. druk nr 54/12/2019
8. Projekt uchwały Rady Dzielnicy w sprawie wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej Rady Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy. druk nr 55/12/2019
9. Projekt uchwały Rady Dzielnicy w sprawie wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Komisji Ładu Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Rady Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy. druk nr 56/12/2019
10. Projekty stanowisk Rady Dzielnicy.  
11. Informacja na temat pracy Zarządu Dzielnicy oraz jednostek organizacyjnych nadzorowanych przez Zarząd - w okresie między sesjami.  
12. Interpelacje i zapytania radnych.  
13. Oświadczenia radnych, wolne wnioski i informacje.  
14. Ustalenie terminu następnej sesji.  


Protokół (pozostałe informacje)


 
 
Wprowadził Piekarzewska Paulina (Dzielnica Śródmieście) 26-06-2019
Aktualizujący Piekarzewska Paulina (Dzielnica Śródmieście) 25-11-2019
Zatwierdzający Puźniak Zbigniew (Dzielnica Śródmieście) 25-11-2019
Publikujący Zawodnik-Moranowicz Ewa (Gabinet Prezydenta (GP)) 25-11-2019
Liczba odwiedzin: 183
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe