Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu podmiotowe > Rada m.st. Warszawy > Poprzednie kadencje > Rada m.st. Warszawy (kadencja 2010-2014) > Sesje > Porzadki obrad (on-line) > XXII Sesja porządek zrealizowany on-line

XXII Sesja porządek zrealizowany on-line

  Drukuj
 
Porządek obrad zrealizowany podczas XXII sesji Rady m.st. Warszawy w dniu 8.09.2011 r.

Lp. Nr druku Projekt uchwały w sprawie Przyjęty/ nieprzyjęty/ odesłany Poprawki/ autopoprawki Nr uchwały/ stanowiska
1.

Przyjęcie porządku obrad XXII sesji Rady m.st. Warszawy.

zrealizowany
2. 518

Projekt stanowiska Rady m.st. Warszawy z okazji stulecia harcerstwa

przyjęty -

7/2011

3. 310

Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru osiedla Radość po zachodniej stronie ul. Patriotów

nieprzyjęty + autopoprawka
+ poprawki 

za – 0
przeciw – 53
wstrzymało się – 0

4. 515

Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę
w sprawie określenia zadań miasta stołecznego Warszawy finansowanych w 2011 r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  

przyjęty  – 

XXII/440/2011

5. 499

Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę
w sprawie statutu Zarządu Transportu Miejskiego  

przyjęty  

XXII/441/2011

6. 501

Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych   

przyjęty 

XXII/442/2011

7. 503

Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie „Planu działań na rzecz zrównoważonego zużycia energii dla Warszawy w perspektywie do 2020 roku”   

przyjęty  + autopoprawka 

XXII/443/2011

8. 493

Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie połączenia Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa – Bródno oraz Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Warszawa – Targówek  

przyjęty  + autopoprawka 

XXII/444/2011

9. 510

Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmian w statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Warszawa - Ursynów   

przyjęty  – 

XXII/445/2011

10. 511

Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmiany statutu Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa - Wawer   

przyjęty 

 XXII/446/2011

11. 512

Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę
w sprawie przyznania dotacji na remonty samodzielnym publicznym zakładom opieki zdrowotnej    

przyjęty – 

XXII/447/2011

12. 437

Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie bonifikaty od ceny sprzedaży wpisanej
do rejestru zabytków części nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Warszawie przy ul. Miodowej 8   

przyjęty  – 

XXII/448/2011

13. 438

Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością gruntową przejścia i przejazdu nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Warszawie przy ul. Miodowej 6 i 8, na rzecz wyłonionego w przetargu nabywcy części nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Warszawie przy ul. Miodowej 8   

przyjęty  – 

XXII/449/2011

14. 516

Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w domach studenckich
i zespołach domów studenckich, a także ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011 roku   

przyjęty – 

XXII/450/2011

15. 507

Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziałów m.st. Warszawy w spółce pod firmą: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w celu ich umorzenia
za wynagrodzeniem w postaci praw do nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Madalińskiego 10/16 oraz na nabycie przez m.st. Warszawę praw do w/w nieruchomości  

przyjęty  – 

XXII/451/2011

16. 508

Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie likwidacji jednostki budżetowej Miasta Stołecznego Warszawy pod nazwą Zakład Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych
i wniesienia do jednoosobowej spółki Miasta Stołecznego Warszawy pod firmą Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania
w m.st. Warszawie Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie wkładu niepieniężnego (aportu) na pokrycie nowych udziałów
w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki 

 przyjęty  – 

XXII/452/2011

17. 504

Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie uzgodnienia realizacji inwestycji celu publicznego w odniesieniu do pomnika przyrody  

przyjęty  

XXII/453/2011

18. 505

Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie uzgodnienia realizacji inwestycji celu publicznego w odniesieniu do pomnika przyrody  

przyjęty  – 

XXII/454/2011

19. 506

Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę
w sprawie zmiany statutu zakładu budżetowego m. st. Warszawy pod nazwą Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Warszawie   

nieprzyjęty odesłany do komisji  

za – 53
przeciw – 0
wstrzymało się – 0

20. 500

Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyposażenia
w majątek m.st. Warszawy Przedszkola nr 416 przy ul. Sytej 123 w Dzielnicy Wilanów  m.st. Warszawy  

przyjęty 

 XXII/455/2011

21. 519

Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie nadania nazwy skwerowi w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy   

przyjęty – 

XXII/456/2011

22. 513

Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej m.st. Warszawy
na lata 2011-2033  

przyjęty  – 

XXII/457/2011

23. 514

Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę
w sprawie budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 rok  

przyjęty  – 

XXII/458/2011

24. 517

Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do porozumienia dotyczącego powierzenia m.st. Warszawie prowadzenia niektórych spraw z zakresu właściwości Wojewody Mazowieckiego, realizowanych przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków   

przyjęty – 

XXII/459/2011

25. 494

Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie rozpatrzenia ponownej skargi Państwa Doroty i Krzysztofa Kycia na sposób załatwienia wniosku przez Prezydenta m.st. Warszawy  

przyjęty  – 

XXII/460/2011

26. 495

Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie rozpatrzenia skargi Stowarzyszenia Zielone Mazowsze na sposób załatwienia wniosku przez Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich  

przyjęty 

 XXII/461/2011

27. 496

Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Michała Papiernika na Prezydenta m.st. Warszawy   

przyjęty  – 

XXII/462/2011

28.

Interpelacje i zapytania radnych

zrealizowany

 

29.

Wolne wnioski i sprawy róźne

zrealizowany

 

 
 
Wprowadził Traczyk Ewa (Biuro Rady m.st. Warszawy (RW)) 15-09-2011
Aktualizujący Traczyk Ewa (Biuro Rady m.st. Warszawy (RW)) 15-09-2011
Zatwierdzający Traczyk Ewa (Biuro Rady m.st. Warszawy (RW)) 15-09-2011
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 15-09-2011
Liczba odwiedzin: 833
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe