Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu podmiotowe > Urzędy dzielnic > Wesoła > Rada Dzielnicy (kadencja 2018-2023) > Sesje > Sesja XLIV zdalna, 13-10-2021

Sesja XLIV zdalna, 13-10-2021

  Drukuj
 
Sesja XLIV zdalna
z dnia 13-10-2021, godz. 14:15
zwołana na podstawie art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2020 poz. 374 z późn. zm.)
Porządek obrad
1. Otwarcie sesji  
2. Przedstawienie porządku obrad XLIV sesji Rady Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy  
3. Przyjęcie protokołu z obrad XLIII sesji Rady Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy  
4. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii do projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w m.st. Warszawie na lata 2021-2025 – druk nr 176 druk nr 176
druk nr 176 - uzasadnienie
5. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii do projektu uchwały Rady Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy-druk nr 172 druk nr 172
druk nr 172 - uzasadnienie
6. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii do projektu uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie m.st. Warszawy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych- druk nr 173 druk nr 173
druk nr 173 - uzasadnienie wydatki biezace
7. Informacja o funkcjonowaniu placówek oświatowych na terenie dzielnicy z uwzględnieniem stanu bezpieczeństwa dzieci  
8. Informacja o przebiegu i kosztach akcji „Lato w Mieście”  
9. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii do projektu załącznika dzielnicowego do wstępnego projektu uchwały budżetowej miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. w części dotyczącej Dzielnicy Wesoła – druk nr 171 druk nr 171
druk nr 171 - uzasadnienie
10. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii do proponowanych zmian w załączniku dzielnicowym do uchwały budżetowej Miasta Stołecznego Warszawy na 2021 rok – druk nr 174 druk nr 174
druk nr 174 - uzasadnienie wydatki biezace
druk nr 174 - uzasadnienie wydatki majątkowe
druk nr 174 - zał. 1-4
11. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych radnych  
12. Interpelacje i zapytania radnych  
13. Informacja Burmistrza o pracy Zarządu Dzielnicy Wesoła w okresie międzysesyjnym  
14. Udzielanie odpowiedzi na zadane zapytania  
15. Wolne wnioski i informacje  
16. Zakończenie sesji  


Protokół (pozostałe informacje)


 
 
Wprowadził Grączewska Izabela (Dzielnica Wesoła) 06-10-2021
Aktualizujący Grączewska Izabela (Dzielnica Wesoła) 14-10-2021
Zatwierdzający Gajewska Dorota (Dzielnica Wesoła) 14-10-2021
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 14-10-2021
Liczba odwiedzin: 112
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe