Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu podmiotowe > Rada m.st. Warszawy > Sesje > Porzadki obrad (on-line) > XXXV Sesja porządek on-line

XXXV Sesja porządek on-line

  Drukuj
 
Sesja XXXV
W dniu 27 sierpnia 2020 r.,  o godz. 10.00 rozpocznie się XXXV sesja Rady m.st. Warszawy w zdalnym trybie obradowania.
1. Przyjęcie porządku obrad XXXV sesji Rady m.st. Warszawy.  
2. Przyjęcie protokołów XXXIII i XXXIV sesji Rady m.st. Warszawy.  
3. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przyznania w 2020 roku Nagrody Miasta Stołecznego Warszawy Powstańcom Warszawskim. druk nr 1200
4. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przyznania Nagród Miasta Stołecznego Warszawy. druk nr 1232
5. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie obsługi jednostki budżetowej m.st. Warszawy. druk nr 1233
6. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przyznania w 2020 r. dotacji na realizację programu promocji zdrowia pn. „Edukacja zdrowotna młodzieży szkolnej w wieku pomiędzy 18 a 19 rokiem życia w zakresie nadciśnienia tętniczego”. druk nr 1185
7. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej z zakresu szczepień przeciwko grypie sezonowej jako profilaktyki zachorowań w populacji osób bezdomnych przebywających w noclegowniach i schroniskach dofinansowywanych przez m.st. Warszawę na lata 2020-2021. druk nr 1221
8. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie ustalenia liczby i wyboru przedstawicieli Rady m.st. Warszawy w składzie Rady Społecznej działającej w Szpitalu Bielańskim im. ks. Jerzego Popiełuszki Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej. druk nr 1212
9. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie ustalenia liczby i wyboru przedstawicieli Rady m.st. Warszawy w składzie Rady Społecznej działającej w Szpitalu Wolskim im. dr Anny Gostyńskiej Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej. druk nr 1213
10. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie ustalenia liczby i wyboru przedstawicieli Rady m.st. Warszawy w składzie Rady Społecznej działającej w Warszawskim Szpitalu dla Dzieci Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej. druk nr 1214
11. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie ustalenia liczby i wyboru przedstawicieli Rady m.st. Warszawy w składzie Rady Społecznej działającej w Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Mokotów. druk nr 1215
12. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie ustalenia liczby i wyboru przedstawicieli Rady m.st. Warszawy w składzie Rady Społecznej działającej w Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Praga Południe. druk nr 1216
13. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie ustalenia liczby i wyboru przedstawicieli Rady m.st. Warszawy w składzie Rady Społecznej działającej w Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Targówek. druk nr 1217
14. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie ustalenia liczby i wyboru przedstawicieli Rady m.st. Warszawy w składzie Rady Społecznej działającej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Warszawa-Ursynów. druk nr 1218
15. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie ustalenia liczby i wyboru przedstawicieli Rady m.st. Warszawy w składzie Rady Społecznej działającej w Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Wesoła. druk nr 1219
16. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie ustalenia liczby i wyboru przedstawicieli Rady m.st. Warszawy w składzie Rady Społecznej działającej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Warszawa Wola-Śródmieście. druk nr 1220
17. w sprawie utworzenia placówki opiekuńczo-wychowawczej „Słoneczny Dom”. druk nr 1204
18. w sprawie utworzenia placówki opiekuńczo-wychowawczej „Bajkowy Dworek”. druk nr 1205
19. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie likwidacji Centrum Administracyjnego Nr 1 do obsługi placówek opiekuńczo-wychowawczych, utworzenia Zespołu do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 1 oraz zmiany statutów placówek opiekuńczo-wychowawczych. druk nr 1206
20. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Placu Unii Lubelskiej – część południowa. druk nr 1182
21. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie uchylenia uchwały nr XCIII/2376/2014 Rady m.st. Warszawy z dnia 30 października 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego okolicy pętli autobusowej Metro Wilanowska. druk nr 1188
22. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie uchylenia uchwały Nr LVI/1405/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 19 października 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu PKP Warszawa Włochy. druk nr 1201+A
23. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego RKS Okęcie Warszawa. druk nr 1202+A
24. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Jelonki. druk nr 1203 +A i B
25. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę nr LXXXIII/2767/2006 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 19 października 2006 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Powiśla Północnego. druk nr 1186
26. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wystąpienia do rad dzielnic m.st. Warszawy o wyrażenie opinii w przedmiocie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie m.st. Warszawy. druk nr 1190
27. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przedłużenia terminu na wniesienie opłaty za korzystanie w 2020 r. z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. druk nr 1191
28. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na obszarze m.st. Warszawy. druk nr 1199
29. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie uchwalenia „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla m.st. Warszawy". druk nr 743
30. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez m.st. Warszawę prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonych w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy przy ul. Biały Kamień, ul. S. Żaryna, ul. L. Danielewicza. druk nr 1166
31. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych. druk nr 1165
32. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie bonifikat od cen sprzedaży lokali mieszkalnych nr: 36, 46, 51 i 52 położonych w Warszawie przy ul. S. Noakowskiego. druk nr 1011
33. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu użytkowego (lu1) usytuowanego w budynku położonym w Warszawie w Dzielnicy Śródmieście przy ul. Ciasnej 5 wraz z udziałem w prawie własności gruntu. druk nr 1110
34. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty. druk nr 1208
35. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty. druk nr 1209
36. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty. druk nr 1210
37. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty. druk nr 1211
38. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie odpłatności za korzystanie z nauki i kształcenia przez osoby niebędące obywatelami polskimi w szkołach i placówkach prowadzonych przez m.st. Warszawę. druk nr 1222
39. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmiany nazwy Przedszkola nr 343 w Warszawie, ul. Warszawska 53. druk nr 1113
40. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmiany adresu Szkoły Podstawowej nr 360 w Warszawie, ul. Dzieci Warszawy 42. druk nr 1114
41. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmiany imienia XXVI Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Henryka Jankowskiego „Kuby” w Warszawie, ul. Alpejska 16. druk nr 1135
42. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie likwidacji Szkoły Policealnej nr 49 w Warszawie, ul. Wiśniowa 56. druk nr 1167
43. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół nr 3 im. 2 Armii Wojska Polskiego w Warszawie, ul. F. Joliot-Curie 13 i likwidacji Szkoły Policealnej nr 9 w Warszawie, ul. F. Joliot-Curie 13. druk nr 1168
44. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie likwidacji Szkoły Policealnej nr 11 w Warszawie, ul. Kazimierzowska 60. druk nr 1169
45. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyłączenia Branżowej Szkoły Ogrodniczej I stopnia w Warszawie, ul. Bełska 1/3 z Zespołu Szkół nr 39 im. prof. Edmunda Jankowskiego oraz jej likwidacji. druk nr 1170
46. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie likwidacji Szkoły Policealnej nr 51 w Warszawie, ul. Bełska 1/3. druk nr 1171
47. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Hotelarsko-Turystyczno-Gastronomicznych nr 1 w Warszawie, ul. Krasnołęcka 3. druk nr 1172
48. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie likwidacji Branżowej Szkoły I stopnia nr 64 w Warszawie, ul. Krasnołęcka 3. druk nr 1173
49. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie likwidacji Szkoły Policealnej nr 13 w Warszawie, ul. Krasnołęcka 3. druk nr 1174
50. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie likwidacji Szkoły Policealnej nr 52 w Warszawie, ul. Krasnołęcka 3. druk nr 1175
51. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze m.st. Warszawy od dnia 1 września 2019 roku. druk nr 1176
52. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przekształcenia Ogniska Pracy Pozaszkolnej „175” ul. Niegocińska 2. druk nr 1177
53. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej nr 69 w Warszawie, ul. Wiktorska 73. druk nr 1178
54. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zamiaru przekształcenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 13 w Warszawie, ul. Odrowąża 75 poprzez zmianę siedziby. druk nr 1187
55. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zwolnienia z opłat osób obowiązanych do ubiegania się o wydanie nowego dowodu rejestracyjnego pojazdu z powodu zmiany administracyjnej. druk nr 1207
56. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmiany statutu Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy. druk nr 1189
57. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie nadania nazwy obiektowi miejskiemu w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy (ul. Trzmiela). druk nr 1117
58. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie nadania nazwy obiektowi miejskiemu w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy (ul. Kamasznicza). druk nr 1122
59. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie nadania nazwy obiektowi miejskiemu w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy (ul. Dorożkarska). druk nr 1123
60. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie nadania nazwy obiektowi miejskiemu w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy (ul. Piniowa). druk nr 1124
61. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie nadania nazwy obiektowi miejskiemu w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy (ul. Zapachu Bzu). druk nr 1125
62. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie nadania nazwy obiektowi miejskiemu w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy (ul. Marii Cetysówny). druk nr 1183
63. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zniesienia nazwy obiektu miejskiego w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy (dot. ul. Nowińskiej). druk nr 1184
64. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zniesienia nazwy obiektu miejskiego w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy (dot. ul. Krzemiennej). druk nr 1192
65. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie nadania nazwy obiektowi miejskiemu w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy (ul. Krzemienna) druk nr 1086
66. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie nadania nazwy obiektowi miejskiemu w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy (Zacisze). druk nr 1193
67. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie nadania nazwy obiektowi miejskiemu w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy (Bródno). druk nr 1194
68. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie nadania nazwy obiektowi miejskiemu w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy (Kondratowicza). druk nr 1195
69. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie nadania nazwy obiektowi miejskiemu w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy (ul. Skrzatów) druk nr 1196
70. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie nadania nazwy obiektowi miejskiemu w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy (ul. Hałabały). druk nr 1197
71. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie nadania nazwy obiektowi miejskiemu w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy (Lisi Dukt). druk nr 1198
72. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie rozpatrzenia skargi Pani … i Pana … na Prezydenta m. st. Warszawy. druk nr 1179
73. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie rozpatrzenia petycji Pana … . druk nr 1180
74. Informacja Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa m.st. Warszawy w zakresie ochrony przeciwpożarowej za 2019 rok.  
75. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie pozostawienia zgłoszeń kandydatów na ławników bez dalszego biegu. druk nr 1223
76. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyboru uzupełniającego ławników do Sądu Okręgowego w Warszawie. druk nr 1224
77. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyboru uzupełniającego ławników do Sądu Okręgowego Warszawa – Praga w Warszawie. druk nr 1225
78. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyboru uzupełniającego ławników do Sądu Okręgowego Warszawa – Praga w Warszawie do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy. druk nr 1226
79. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyboru uzupełniającego ławników do Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi – Północ w Warszawie. druk nr 1227
80. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyboru uzupełniającego ławników do Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi – Północ w Warszawie do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy. druk nr 1228
81. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyboru uzupełniającego ławników do Sądu Rejonowego dla Warszawy – Woli w Warszawie. druk nr 1229
82. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyboru uzupełniającego ławników do Sądu Rejonowego dla Warszawy – Żoliborza w Warszawie. druk nr 1230
83. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyboru uzupełniającego ławników do Sądu Rejonowego dla Warszawy – Żoliborza w Warszawie do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy. druk nr 1231
84. Interpelacje i zapytania radnych.  
85. Wolne wnioski i sprawy różne.  
 
 
Wprowadził Feliga Jolanta (Biuro Rady m.st. Warszawy (RW)) 21-08-2020
Aktualizujący Feliga Jolanta (Biuro Rady m.st. Warszawy (RW)) 21-08-2020
Zatwierdzający Traczyk Ewa (Biuro Rady m.st. Warszawy (RW)) 21-08-2020
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 21-08-2020
Liczba odwiedzin: 1940
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe