Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Ochrona środowiska > Postępowania > Środowiskowe > Wszczęte i toczące się > 2010 > Budowa dwutorowej linii napowietrzno-kablowej 110kV z traktem światłowodowym relacji EC Siekierki–RPZ Sielce.

Budowa dwutorowej linii napowietrzno-kablowej 110kV z traktem światłowodowym relacji EC Siekierki–RPZ Sielce.

  Drukuj
 

Warszawa, 28.01.2010r.


OŚ-IV-PBO-76242-326-12-09


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w m. st. Warszawie
ul. Kochanowskiego 21
01-864 WarszawaZgodnie z:
- art. 64 ust. 1 pkt 2 i art. 78 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z poźn. zm.),
- § 3 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.),
Biuro Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy zwraca się z prośbą o wydanie opinii, co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i określenie ewentualnego zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko, dla przedsięwzięcia polegającego na rozbiórce istniejącej linii napowietrznej 110 kV relacji EC Siekierki – RPZ Sielce oraz budowie dwutorowej linii napowietrzno-kablowej 110kV z traktem światłowodowym relacji EC Siekierki – RPZ Sielce w Dzielnicy Mokotów m. st. w Warszawy.
Jednocześnie tut. Biuro informuje, iż teren, na którym planowana jest realizacja ww. przedsięwzięcia jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
Ponadto informujemy, że liczba stron przedmiotowego postępowania przekracza 20. W związku z tym w niniejszym postępowaniu stosowany jest przepis art. 49 Kpa.


z up. Prezydenta
Główny Specjalista

/------/
Marta Skowron

 
 
Wprowadził BZMW/mbazyl 29-01-2010
Aktualizujący bzmw/mbazyl 29-01-2010
Zatwierdzający bzmw/adrewniak 01-02-2010
Publikujący Makarewicz Andrzej (Gabinet Prezydenta (GP)) 01-02-2010
Liczba odwiedzin: 5491
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe