Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Ochrona środowiska > Postępowania > Środowiskowe > Wszczęte i toczące się > 2010 > Przebudowa drogi publicznej o nawierzchni utwardzonej w ramach rozbudowy ul.: Borkowskiej, Nowoborkowskiej oraz Granicznej.

Przebudowa drogi publicznej o nawierzchni utwardzonej w ramach rozbudowy ul.: Borkowskiej, Nowoborkowskiej oraz Granicznej.

  Drukuj
 

Warszawa, 29.01.2010r.


OŚ-IV-EMA-76242-2-4-10


ZAWIADOMIENIE

Zgodnie z art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25 poz. 150) oraz art. 49 Kpa, w związku z art. 153 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199 poz. 1227 ze zm.), Biuro Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy zawiadamia, że do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, przy piśmie z dnia 27.01.2010r., znak: OŚ-IV-EMA-76242-2-3-10, zostało przekazane odwołanie Stowarzyszenia Liga Ochrony Przyrody Zarząd Okręgu Stołecznego, od decyzji Prezydenta m.st. Warszawy Nr 1351/OŚ/2008 znak: OŚ-IV-JFI-76242-1-23-08 z dnia 18.12.2008r., ustalającej środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi publicznej o nawierzchni utwardzonej w ramach rozbudowy ulic: Borkowskiej, Nowoborkowskiej oraz Granicznej, w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy.
Strony mogą zapoznawać się z dokumentacją sprawy w Biurze Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy, Plac Starynkiewicza 7/9, pok. nr 414, tel. 25 79 396, w godzinach pracy Urzędu tj.: w poniedziałki – piątki w godz. 8.00 - 16.00.


z up. Prezydenta
Główny Specjalista

/------/
Marta Skowron

 
 
Wprowadził BZMW/mbazyl 29-01-2010
Aktualizujący bzmw/mbazyl 29-01-2010
Zatwierdzający bzmw/adrewniak 01-02-2010
Publikujący Makarewicz Andrzej (Gabinet Prezydenta (GP)) 01-02-2010
Liczba odwiedzin: 5193
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe