Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu podmiotowe > Urzędy dzielnic > Wesoła > Rada Dzielnicy (kadencja 2018-2023) > Sesje > Sesja XLIII, 15-09-2021

Sesja XLIII, 15-09-2021

  Drukuj
 
Sesja XLIII
z dnia 15-09-2021, godz. 14:15
zwołana na podstawie art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2020 poz. 374 z późn. zm.)
Porządek obrad
1. Otwarcie sesji  
2. Przedstawienie porządku obrad XLIII sesji Rady Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy  
3. Przyjęcie protokołu z obrad XLII sesji Rady Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy  
4. Stan realizacji planowanych inwestycji MPWiK na terenie dzielnicy  
5. Informacja na temat funkcjonowania komunikacji miejskiej na terenie dzielnicy i możliwościach jej usprawnienia  
6. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii do proponowanych zmian w załączniku dzielnicowym do uchwały budżetowej Miasta Stołecznego Warszawy na 2021 rok – druk nr 168 druk nr 168
druk nr 168 - uzasadnienie wydatki bieżące
druk nr 168 - uzasadnienie wydatki majątkowe
druk nr 168 - zał. 1-4
7. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii do proponowanych zmian w załączniku dzielnicowym do uchwały budżetowej Miasta Stołecznego Warszawy na 2021 rok – druk nr 169 druk nr 169
druk nr 169 - uzasadnienie wydatki bieżące
druk nr 169 - uzasadnienie wydatki majątkowe
druk nr 168 - zał. 1,3,4
druk nr 168 - zał. 2
8. Informacja Zarządu na temat przebiegu prac nad budżetem obywatelskim  
9. Interpelacje i zapytania radnych  
10. Informacja Burmistrza o pracy Zarządu Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy w okresie międzysesyjnym  
11. Udzielanie odpowiedzi na zadane zapytania  
12. Wolne wnioski i informacje  
13. Zakończenie sesji  


Protokół (pozostałe informacje)


 
 
Wprowadził Grączewska Izabela (Dzielnica Wesoła) 08-09-2021
Aktualizujący Grączewska Izabela (Dzielnica Wesoła) 16-09-2021
Zatwierdzający Gajewska Dorota (Dzielnica Wesoła) 16-09-2021
Publikujący Zawodnik-Moranowicz Ewa (Gabinet Prezydenta (GP)) 16-09-2021
Liczba odwiedzin: 84
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe