Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Architektura i urbanistyka > Targówek > Targówek. Obwieszczenie dot. zebrania dowodów i uzgodnień w postępowaniu adm. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na przebudowie osiedlowej sieci ciepłowniczej w rejonie ulicy Trockiej

Targówek. Obwieszczenie dot. zebrania dowodów i uzgodnień w postępowaniu adm. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na przebudowie osiedlowej sieci ciepłowniczej w rejonie ulicy Trockiej

  Drukuj
 

Na podstawie art. 61 § 4 oraz art. 10 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) zwanej dalej „K.p.a.”, art. 50 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz.U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.), art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2019 r. poz.506 ze zm.), art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (j.t. Dz.U. z 2018 r., poz. 1817) oraz § 17 uchwały Nr XLVI/1422/2008 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie przekazania dzielnicom m.st. Warszawy do wykonywania niektórych zadań i kompetencji m.st. Warszawy (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r. poz. 6725), Zarząd Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy zawiadamia, o zebraniu dowodów i uzgodnień w postępowaniu administracyjnym prowadzonym na  wniosek Veolia Energia Warszawa S.A., z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 2, złożony przez Pełnomocnika Pana Andrzeja Migasiuka w dniu 24.07.2019 r., w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na przebudowie osiedlowej sieci ciepłowniczej na terenie działek ew. nr 20/9, 21 i 63 z obrębu 4-10-03 przy w rejonie ulic Trockiej i Zamiejskiej, w dzielnicy Targówek m. st. Warszawy.

Zgodnie z art. 10 § 1  „K.p.a.” stronom postępowania przysługuje prawo  wypowiedzenia
się co do zebranych dowodów i materiałów oraz prawo złożenia ostatecznych oświadczeń
w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia, w Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Targówek, Urząd Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy ul. Kondratowicza 20, 00-983 Warszawa, tel.: +22 44-38-678 w godzinach pracy Urzędu. Zgodnie z art. 49 k.p.a. zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni
od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.
Publiczne obwieszczenie nastąpiło w dniu 30 sierpnia 2019 r.

Załączniki:
Data ogłoszenia:
30-08-2019
Data wprowadzenia:  30-08-2019
 
 
Wprowadził Woźniak Robert (Dzielnica Targówek) 30-08-2019
Aktualizujący Woźniak Robert (Dzielnica Targówek) 30-08-2019
Zatwierdzający Lewandowska Monika (Dzielnica Targówek) 30-08-2019
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 30-08-2019
Liczba odwiedzin: 65

 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe