Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu podmiotowe > Biura Urzędu > Centrum Obsługi Podatnika > Centrum Obsługi Podatnika

Centrum Obsługi Podatnika

  Drukuj
 
Adres

ul. Obozowa 57
01-161 Warszawa

Telefon
19115
Faks
22 443 09 02
Email
Sekretariat.COP@um.warszawa.pl
Godziny pracy

Poniedziałek - piątek: 8.00 - 16.00

Kierownictwo
p.o. dyrektora Marta Sobota
tel.: 22 443 09 00 22 443 09 01, faks: 22 443 09 02
ul. Obozowa 57, p. 5.09
zastępca dyrektora Zenon Kałaska
tel.: 22 443 09 00; 22 443 09 01, faks: 22 443 09 02
ul. Obozowa 57, p. 5.07
zastępca dyrektora Sylwia Rabantek
tel.: 22 443 09 00, 22 443 09 01, faks: 22 443 09 02
ul. Obozowa 57, p. 5.06
p.o. zastępcy dyrektora Grzegorz Mróz
tel.: 22 443 09 00, 22 443 09 01, faks: 22 443 09 02
ul. Obozowa 57, p. 5.08
Zakres działania wydziału biura

Do zakresu działania Centrum Obsługi Podatnika należy w szczególności:

 1. prowadzenie spraw z zakresu podatków, opłat lokalnych i opłaty skarbowej,
 2. prowadzenie spraw z zakresu należności podatkowych, dla których organem podatkowym jest naczelnik urzędu skarbowego, a które stanowią dochody podatkowe budżetu m.st. Warszawy,
 3. rozpatrywanie wniosków o umorzenie, rozłożenie na raty, odroczenie terminów zapłaty należności pieniężnych z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych i opłaty skarbowej,
 4. prowadzenie księgowości podatkowej,
 5. prowadzenie egzekucji należności pieniężnych, dla których ustalania lub określania i pobierania właściwy jest Prezydent,
 6. kontrola powszechności i prawidłowości opodatkowania,
 7. prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie podatków, opłat lokalnych i opłaty skarbowej oraz egzekucji administracyjnej należności pieniężnych m.st. Warszawy,
 8. koordynacja sprawozdawczości z udzielonej pomocy publicznej, dla której organem udzielającym jest Prezydent,
 9. przygotowywanie projektów uchwał okołobudżetowych.
Dodatkowe informacje

Wewnętrzne komórki organizacyjne Centrum Obsługi Podatnika:

 1. I Wydział Podatków - COP-1
 2. II Wydział Podatków - COP-2
 3. III Wydział Podatków - COP-3
 4. IV Wydział Podatków - COP-4
 5. V Wydział Podatków - COP-5
 6. VI Wydział Podatków - COP-6
 7. VII Wydział Podatków - COP-7
 8. VIII Wydział Podatków - COP-8
 9. IX Wydział Podatków - COP-9
 10. X Wydział Podatków - COP-10
 11. XI Wydział Podatków - COP-11
 12. Wydział Opłaty Skarbowej - COP-12
 13. Wydział Ulg i Orzecznictwa Podatkowego - COP-13
 14. Wydział Kontroli Podatkowej COP-14
 15. Wydział Planowania, Sprawozdawczości i Księgowości Podatkowej - COP-15
 16. Wydział Księgowości Podatkowej i Egzekucyjnej - COP-16
 17. Wydział Księgowości Podatkowej - COP-17
 18. Wydział Windykacji Podatkowej - COP-18
 19. I Wydział Egzekucji Administracyjnej Należności Pieniężnych COP-19
 20. II Wydział Egzekucji Administracyjnej Należności Pieniężnych COP-20
 21. III Wydział Egzekucji Administracyjnej Należności Pieniężnych COP-21
 22. IV Wydział Egzekucji Administracyjnej Należności Pieniężnych COP-22
 23. V Wydział Egzekucji Administracyjnej Należności Pieniężnych COP-23
 24. VI Wydział Egzekucji Administracyjnej Należności Pieniężnych COP-24
 25. VII Wydział Egzekucji Administracyjnej Należności Pieniężnych oraz Ewidencji i Sprawozdawczości COP-25
 26. Wydział Orzecznictwa Egzekucyjnego COP-26 
 27. Wydział Organizacyjno-Administracyjny COP-27
 28. Wydział Efektywności i Jakości Pracy - COP-28
 29. Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy Radców Prawnych COP-29
Odnośniki

Platforma ePuap

 
 
Wprowadził Sebastian Osiecki 22-06-2007
Aktualizujący Nowak Remigiusz (COP) (Centrum Obsługi Podatnika (COP)) 01-04-2022
Zatwierdzający Sobota Marta (COP) (Centrum Obsługi Podatnika (COP)) 01-04-2022
Publikujący Zawodnik-Moranowicz Ewa (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 01-04-2022
Liczba odwiedzin: 452161

 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe