Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi (CKS-WOP)

Katalog wyżej: Wydziały

Lista artykułów:


Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi (CKS-WOP)

Adres
00-099 Warszawa
ul. Senatorska 27
pok. 139
Telefon
22 443 34 38
Faks
22 443 34 02
Email
Sekretariat.CKS@um.warszawa.pl
Godziny pracy
Poniedziałek - piątek: 8:00 - 16:00
Kierownictwo
naczelnik Katarzyna Robak
tel.: 22 443 34 38, faks: 22 443 34 02, e-mail: Sekretariat.CKS@um.warszawa.pl
ul. Senatorska 27, p. 139
Zakres działania wydziału biura

Do zakresu działania Wydziału Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi należy w szczególności:

 1. obsługa organizacyjna Pełnomocnika Prezydenta m.st. Warszawy ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, w tym:
  • planowanie i organizowanie współpracy z organizacjami pozarządowymi,
  • koordynowanie przeprowadzanych przez biura, urzędy dzielnic i jednostki organizacyjne m.st. Warszawy otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych,
  • koordynowanie działań prowadzonych przez biura i urzędy dzielnic związanych z rozpatrywaniem ofert składanych przez organizacje pozarządowe w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz. 1817 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 60),
  • współpraca z ciałami dialogu społecznego, określonymi w aktualnym programie współpracy,
  • prowadzenie serwisu internetowego dla organizacji pozarządowych,
  • monitorowanie zmian aktów prawnych dotyczących współpracy m.st. Warszawy z organizacjami pozarządowymi,
  • wzmacnianie mechanizmów współpracy Urzędu z organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji zadań publicznych,
  • przygotowywanie analiz, sprawozdań i innych opracowań z zakresu zadań Pełnomocnika Prezydenta m.st. Warszawy ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi;
 2. wsparcie i monitoring wdrażania przez poszczególne biura, urzędy dzielnic i jednostki  organizacyjne m.st. Warszawy zadań, wynikających z Programu Rozwoju Współpracy m.st. Warszawy i Organizacji Pozarządowych do roku 2020;
 3. przygotowywanie projektów uchwał Rady m.st. Warszawy i zarządzeń Prezydenta w zakresie zadań Wydziału;
 4. inicjowanie i współpraca przy organizacji szkoleń z zakresu Wydziału;
 5. prowadzenie działalności informacyjnej i promocyjnej w zakresie działań Wydziału w uzgodnieniu z Biurem Marketingu Miasta;
 6. przygotowywanie analiz, sprawozdań i innych opracowań z zakresu zadań Wydziału;
 7. współpraca finansowa i pozafinansowa z organizacjami pozarządowymi w zakresie działań Wydziału;
 8. współpraca z innymi jednostkami samorządu terytorialnego i organizacjami gospodarczymi w zakresie zadań Wydziału.
Dodatkowe informacje

 


Wprowadził Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 2012-10-05
Aktualizujący Staniszewska Urszula (Centrum Komunikacji Społecznej (CK)) 2018-02-26
Zatwierdzający Staniszewska Urszula (Centrum Komunikacji Społecznej (CK)) 2018-02-26
Publikujący Rysiewska-Dąbkowska Faustyna (Gabinet Prezydenta (GP)) 2018-02-26
Wersja standardowa