Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu podmiotowe > Rada m.st. Warszawy > Sesje > Porzadki obrad (on-line) > XXXIX Sesja - porządek on-line

XXXIX Sesja - porządek on-line

  Drukuj
 
Sesja XXXIX
W dniu 19 listopada 2020 r.,  o godz. 10.00 rozpocznie się XXXIX sesja Rady m.st. Warszawy w zdalnym trybie obradowania.
1. Przyjęcie porządku obrad XXXIX sesji Rady m.st. Warszawy.  
2. Przyjęcie protokołów obrad XXXV, XXXVII i XXXVIII sesji Rady m.st. Warszawy.  
3. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przyznania w 2020 roku Nagrody Miasta Stołecznego Warszawy Powstańcom Warszawskim. druk nr 1362
4. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy na lata 2020-2050. druk nr 1312
5. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmian w budżecie miasta stołecznego Warszawy na 2020 rok. druk nr 1313
6. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2021 rok. druk nr 1338
7. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2021 rok. druk nr 1339
8. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie do jednoosobowej spółki m.st. Warszawy pod firmą Miejskie Przedsiębiorstwo Realizacji Inwestycji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wkładu pieniężnego na pokrycie nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki. druk nr 1331
9. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie do jednoosobowej spółki m.st. Warszawy pod firmą Szpital Czerniakowski spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wkładu pieniężnego na pokrycie nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki. druk nr 1344
10. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie do jednoosobowej spółki m.st. Warszawy pod firmą Szpital Solec spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wkładu pieniężnego na pokrycie nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki. druk nr 1345
11. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie do jednoosobowej spółki m.st. Warszawy pod firmą Szpital Praski p.w. Przemienienia Pańskiego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wkładu pieniężnego na pokrycie nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki. druk nr 1346
12. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie do jednoosobowej spółki m.st. Warszawy pod firmą Szpital Grochowski im. dr med. Rafała Masztaka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wkładu pieniężnego na pokrycie nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki. druk nr 1349
13. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie do jednoosobowej spółki m.st. Warszawy pod firmą Towarzystwo Budownictwa Społecznego Warszawa Północ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie wkładu pieniężnego na pokrycie nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki. druk nr 1355
14. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zamiaru likwidacji Szkolnego Schroniska Młodzieżowego nr 3 „Syrenka” w Warszawie przy ul. Karolkowej 53 a. druk nr 1327
15. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy. druk nr 1351
16. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia Miejskiego Biura Finansów Oświaty m.st. Warszawy oraz niektórych dzielnicowych biur finansów oświaty m.st. Warszawy, a także zmiany nazw i statutów niektórych jednostek obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół i placówek oświatowych. druk nr 1352
17. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie wydzielonych rachunków niektórych jednostek budżetowych m.st. Warszawy oraz dochodów gromadzonych na tych rachunkach. druk nr 1353
18. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu dotyczącego niektórych zasad wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach prowadzonych przez m.st. Warszawę. druk nr 1354
19. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zamiaru przekształcenia Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Uniwersytet dla Rodziców” w Warszawie, ul. Raszyńska 8/10. druk nr 1369
20. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 163 im. Batalionu „Zośka” w Warszawie, ul. Osiecka 28/32. druk nr 1332
21. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie założenia Szkoły Podstawowej nr 402 w Warszawie, ul. J. Nowaka-Jeziorańskiego 22. druk nr 1335
22. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmiany nazwy Przedszkola nr 434 w Warszawie, ul. 1 Praskiego Pułku 116. druk nr 1336
23. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Targówek na 2020 rok. druk nr 1333
24. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie m.st. Warszawy. druk nr 1340
25. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie przyznania dotacji na remonty podmiotom leczniczym. druk nr 1364
26. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wzniesienia pomnika Jana Zachwatowicza. druk nr 1328
27. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie skweru „Orszy". druk nr 1334
28. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Korczyna. druk nr 1337
29. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie nadania nazwy obiektowi miejskiemu w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy. (ul. Oś Królewska) druk nr 1356
30. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie nadania nazwy obiektowi miejskiemu w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy. (ul. Połoniny) druk nr 1357
31. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie nadania nazwy obiektowi miejskiemu w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy. (ul. Chrzanowska) druk nr 1358
32. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie nadania nazwy obiektowi miejskiemu w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy. (al. A.Romockiego „Morro”) druk nr 1359
33. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie nadania nazwy obiektowi miejskiemu w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy. (ul. Haberbuscha i Schielego) druk nr 1360
34. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie nadania nazwy obiektowi miejskiemu w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy. (J. Kurtyki) druk nr 1363
35. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez m.st. Warszawa porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania jednostek samorządu terytorialnego w celu wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Warszawa. druk nr 1348
36. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia jednostki budżetowej m.st. Warszawy pod nazwą Zarząd Mienia Skarbu Państwa. druk nr 1330
37. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na okres 10 lat części nieruchomości zabudowanej, położonej w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy przy ul. … . druk nr 1342
38. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej na nieruchomości stanowiącej własność m.st. Warszawy położonej przy Placu Zbawiciela 5. druk nr 1341
39. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych. druk nr 1347
40. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez m.st. Warszawę porozumienia międzygminnego z Gminą Piaseczno na realizację zadania publicznego w zakresie pobytu osób nietrzeźwych z terenu Gminy Piaseczno w Stołecznym Ośrodku dla Osób Nietrzeźwych. druk nr 1329
41. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań m.st. Warszawy finansowanych w 2020 r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. druk nr 1350
42. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie utworzenia placówki opiekuńczo-wychowawczej „Nowa Łomżyńska”. druk nr 1370
43. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia Zespołu do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3 oraz zmiany statutów placówek opiekuńczo-wychowawczych. druk nr 1371
44. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wskazania kandydata na przedstawiciela społeczności lokalnej do Rady Uczelni Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. druk nr 1361
45. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie rozpatrzenia skargi Pani … ... na Dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego. druk nr 1365
46. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie rozpatrzenia skargi Spółdzielni Mieszkaniowej „Żelazna Brama” na Prezydenta m.st. Warszawy. druk nr 1366
47. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie rozpatrzenia petycji … . druk nr 1367
48. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie rozpatrzenia skargi Pana … ... na Prezydenta m.st. Warszawy. druk nr 1368
49. Interpelacje i zapytania radnych.  
50. Wolne wnioski i sprawy różne.  
 
 
Wprowadził Traczyk Ewa (Biuro Rady m.st. Warszawy (RW)) 13-11-2020
Aktualizujący Traczyk Ewa (Biuro Rady m.st. Warszawy (RW)) 13-11-2020
Zatwierdzający Traczyk Ewa (Biuro Rady m.st. Warszawy (RW)) 13-11-2020
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 13-11-2020
Liczba odwiedzin: 3134

 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe