Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Ochrona środowiska > Postępowania > Środowiskowe > Wszczęte i toczące się > 2010 > Budowa kompleksowego zakładu odzysku odpadów przy ul.Wólczyńskiej.

Budowa kompleksowego zakładu odzysku odpadów przy ul.Wólczyńskiej.

  Drukuj
 

Warszawa,28.12.2010r.


OŚ-IV-UII-AOR-76242-174- 21-10


ZAWIADOMIENIEZgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) oraz art. 49 Kpa zawiadamiam, że zostało wydane postanowienie Nr 341/OŚ/2010 z dnia 21.12.2010r., znak: OŚ-IV-UII-AOR-76242-174-20-10, zawieszające postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji do magazynowania lub dystrybucji ropy naftowej, produktów naftowych lub substancji chemicznych, instalacji do naziemnego magazynowania kopalnych surowców energetycznych, instalacji związanej z odzyskiem lub unieszkodliwianiem odpadów, punktu do zbierania lub przeładunku odpadów w ramach budowy kompleksowego zakładu odzysku odpadów na działkach ew. nr 64/1, 62/2, 172, 44/3, 44/4, 54/2, 52/1, 50/1, 48/1, 42/1, 40/1, 38/1, 36/1, 34/1, 32/1, 30/1, 28, 29, 23, 24, 25, 22/1, 22/2, 21 obręb 7-11-10 przy ul. Wólczyńskiej 249 na terenie Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy.
Strony oraz zainteresowane podmioty mogą zapoznawać się z ww. postanowieniem w Biurze Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy, Plac Starynkiewicza 7/9, pok. nr 414, w poniedziałki, środy i piątki w godz. 8.00 - 16.00.


z up. Prezydenta
Główny Specjalista

/------/
Magdalena Sieradzka

 
 
Wprowadził Brągoszewska Paulina (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 28-12-2010
Aktualizujący Brągoszewska Paulina (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 28-12-2010
Zatwierdzający Lisicki Paweł (AM) (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 31-12-2010
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 31-12-2010
Liczba odwiedzin: 2899
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe