Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu podmiotowe > Urzędy dzielnic > Wesoła > Rada Dzielnicy (kadencja 2018-2023) > Sesje > Sesja XLVI zdalna, 17-11-2021

Sesja XLVI zdalna, 17-11-2021

  Drukuj
 
Sesja XLVI zdalna
z dnia 17-11-2021, godz. 14:15
zwołana na podstawie art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2020 poz. 1842 z późn. zm.)
Porządek obrad
1. Otwarcie sesji  
2. Przedstawienie porządku obrad XLVI sesji Rady Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy  
3. Przyjęcie protokołów z obrad XLIV i XLV sesji Rady Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy  
4. Informacja o stanie utrzymania czystości w dzielnicy oraz ocena nowego systemu gospodarki odpadami  
5. Stan realizacji budżetu za III kwartały 2021 roku  
6. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii do proponowanych zmian w załączniku dzielnicowym do uchwały budżetowej Miasta Stołecznego Warszawy na 2021 rok – druk nr 181 druk nr 181
druk nr 181 uzasadnienie- wydatki bieżące
druk nr 181 uzasadnienie- wydatki majątkowe
druk nr 181 zał. 1,3,4
druk 181 zał. 2
7. Informacja o stanie przygotowań do zimy w dzielnicy  
8. Informacja o stopniu zaawansowania robót inwestycyjnych i remontów w dzielnicy  
9. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii do projektu uchwały Rady Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie zniesienia nazwy obiektu miejskiego w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy-druk nr 179 druk nr 179
druk nr 179 uzasadnienie
10. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii do projektu uchwały Rady Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie nadania nazwy obiektowi miejskiemu w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy-druk nr 180 druk nr 180
druk nr 180 uzasadnienie
11. Interpelacje i zapytania radnych  
12. Informacja Burmistrza o pracy Zarządu Dzielnicy Wesoła w okresie międzysesyjnym  
13. Udzielanie odpowiedzi na zadane zapytania  
14. Wolne wnioski i informacje  
15. Zakończenie sesji  


Protokół (pozostałe informacje)


 
 
Wprowadził Multan Dominika (Dzielnica Wesoła) 09-11-2021
Aktualizujący Grączewska Izabela (Dzielnica Wesoła) 18-11-2021
Zatwierdzający Gajewska Dorota (Dzielnica Wesoła) 18-11-2021
Publikujący Zawodnik-Moranowicz Ewa (Gabinet Prezydenta (GP)) 18-11-2021
Liczba odwiedzin: 162
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe