Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Ochrona środowiska > Postępowania > Środowiskowe > Wszczęte i toczące się > 2019 > Budowa zespołu budynków mieszkalnych, wielorodzinnych z usługami i garażami podziemnymi, elementami zagospodarowania terenu drogą wewnętrzną i miejscami parkingowymi w terenie, z infrastrukturą techniczną przy ul. Polskiej i 7-KUL w Dzielnicy Mokotów

Budowa zespołu budynków mieszkalnych, wielorodzinnych z usługami i garażami podziemnymi, elementami zagospodarowania terenu drogą wewnętrzną i miejscami parkingowymi w terenie, z infrastrukturą techniczną przy ul. Polskiej i 7-KUL w Dzielnicy Mokotów

  Drukuj
 

Warszawa, 03.07.2019 r.

OŚ-IV-UII.6220.133.2018.SYP

ZAWIADOMIENIE


    Zgodnie z art. 74 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2018 r., poz. 2081, z późn. zm.) oraz z art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r., poz. 2096, z późn. zm.) dalej k.p.a., zawiadamiam, że w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu czterech budynków mieszkalnych, wielorodzinnych wraz z usługami i garażami podziemnymi, elementami zagospodarowania terenu drogą wewnętrzną i miejscami parkingowymi w terenie oraz z infrastrukturą techniczną na dz. ew. nr 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73/3, 74/2, 76/1, 76/2, 78, 82/1, 82/2, 82/3, 83/1, 83/2, 87 obręb 1-07-13 przy ul. Polskiej i 7-KUL w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy, Prezydent m.st. Warszawy pismem z 1 lipca 2019 r. znak: OŚ-IV-UII.6220.133.2018.SYP (nr pisma w sprawie: 27) wezwał inwestora do złożenia wyjaśnień.
    Strony mogą zapoznawać się z ww. pismem w Biurze Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy, pl. Bankowy 2, piętro 18, pok. 1811, od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy Urzędu, tj. w godz. 8:00 – 16:00.
    Zgodnie z art. 49 § 2 k.p.a. wskazuję dzień obwieszczenia niniejszego zawiadomienia, tj. 8 lipca 2019 r.

Z up. Prezydenta m.st. Warszawy
/-/ Grażyna Pham
Główny Specjalista
w Biurze Ochrony Środowiska

Załączniki:
Data ogłoszenia:
03-07-2019
Data wprowadzenia:  03-07-2019
 
 
Wprowadził Wieczorek-Paleska Marta (OŚ) (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 03-07-2019
Aktualizujący Wieczorek-Paleska Marta (OŚ) (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 03-07-2019
Zatwierdzający Baran Magdalena (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 03-07-2019
Publikujący Makarewicz Andrzej (Gabinet Prezydenta (GP)) 04-07-2019
Liczba odwiedzin: 63323
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe