Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Architektura i urbanistyka > Targówek > Targówek. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie osiedlowej sieci ciepłowniczej na działkach w rejonie ul. Wysockiego

Targówek. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie osiedlowej sieci ciepłowniczej na działkach w rejonie ul. Wysockiego

  Drukuj
 

Na podstawie art. 61 § 4 oraz art. 10 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r., poz. 1257 j.t ze zm.) zwanej dalej „K.p.a.”, art. 50 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2017 r., poz. 1073 j.t. ze zm), art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz.1875 j.t. ze zm.), art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz.U. z 2015r., poz. 1438 j.t. ze zm.) oraz § 17 uchwały Nr XLVI/1422/2008 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie przekazania dzielnicom m.st. Warszawy do wykonywania niektórych zadań i kompetencji m.st. Warszawy (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r. poz. 6725), Zarząd Dzielnicy Targówek
m. st. Warszawy zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Home Invest Poborzańska I Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jana Kazimierza 64, złożony w dniu 7.02.2018 r. przez pełnomocnika Pana Jacka Tarasiuka, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie osiedlowej sieci ciepłowniczej na działkach ew. nr 1/4, 1/5, 58/4, 62/2, 62/5, 63/3, 64, 65, 67, 92/6 z obr. 4-08-11 oraz dz. ew. nr 1/1, 1/2, 36/6, 39/1, 58 z obr. 4-08-17 w rejonie ul. Wysockiego, w dzielnicy Targówek m. st. Warszawy.

Zgodnie z art. 10 § 1  „K.p.a.” stronom postępowania przysługuje prawo do czynnego udziału w każdym stadium postępowania (do dnia wydania decyzji), a przed wydaniem decyzji do wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
Wnioski i zastrzeżenia należy składać w Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Targówek, Urząd Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy ul. Kondratowicza 20, 00-983 Warszawa, tel.: + 22 44-38-678 w godzinach pracy Urzędu (Wydział Obsługi Mieszkańców parter - okienko nr 8).

Załączniki:
Data ogłoszenia:
05-03-2018
Data wprowadzenia:  05-03-2018
 
 
Wprowadził Woźniak Robert (Dzielnica Targówek) 05-03-2018
Aktualizujący Woźniak Robert (Dzielnica Targówek) 05-03-2018
Zatwierdzający Lewandowska Monika (Dzielnica Targówek) 07-03-2018
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 07-03-2018
Liczba odwiedzin: 113

 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe