Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: Plany zagospodarowania przestrzennego

Katalog wyżej: Ogłoszenia i informacje

Lista artykułów:


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru Stare Włochy w rejonie ul. Mikołajskiej - część II w części obszaru oznaczonego symbolem przeznaczenia 12.2 MN-W (Włochy) - wykaz uwag

Wykaz uwag w załączonym pliku.
Data ogłoszenia:
28-12-2012
Data wprowadzenia:  28-12-2012


Wprowadził Pietrusiewicz Witold (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 2012-12-28
Aktualizujący Pietrusiewicz Witold (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 2012-12-28
Zatwierdzający Łapiński Marek (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 2012-12-28
Publikujący Makarewicz Andrzej (Gabinet Prezydenta (GP)) 2012-12-28
Wersja standardowa