Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Ochrona środowiska > Postępowania > Środowiskowe > Wszczęte i toczące się > 2010 > Budowa ul. J. Nowaka-Jeziorańskiego.

Budowa ul. J. Nowaka-Jeziorańskiego.

  Drukuj
 

Warszawa, 11.01.2010r.


UD-VI-WOŚ.MWO–76242-1-2-10


ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowaniaZgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199 poz 1227) oraz art. 49 i art. 61 § 4 K.p.a. Wydział Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Praga Południe Urzędu m.st. Warszawy zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek z dnia 23.12.2009r firmy FS&P „ARCUS” Sp z o.o., z siedzibą przy ul. gen. Abrahama 12 lok. XI w Warszawie reprezentowanej przez p.Arlettę Hancyk, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie ulicy Jana Nowaka Jeziorańskiego na odcinku od ul. Fieldorfa do ul. Rychtera w Dzielnicy Praga Południe m. st. Warszawy.
Zgodnie z art. 10 § 1 K.p.a. organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
Strony oraz zainteresowane podmioty mogą zapoznawać się z wnioskiem Inwestora i „Kartą informacyjną przedsięwzięcia” oraz złożyć uwagi i wnioski dotyczące przedsięwzięcia w Wydziale Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Praga Południe Urzędu m.st. Warszawy, przy ul. Podskarbińskiej 6, pokój nr 211, tel. (22) 3380761, w godzinach pracy Urzędu tj. 8-16.
Jednocześnie zgodnie z art. 36 K.p.a. Wydział zawiadamia, że wydanie postanowienia w sprawie obowiązku przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia, nie jest możliwe w trybie określonym w art. 65 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, z uwagi na konieczność uzyskania opinii Państwowego Powiatowego Inspektora sanitarnego i regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.
Rozpatrzenie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu powyższych opinii, w możliwie najkrótszym terminie.


z up. Prezydenta
Naczelnik
Wydziału Ochrony Środowiska
dla Dzielnicy Praga Południe

/------/
Elżbieta Kiedrowicz-Gwadera

 
 
Wprowadził BZMW/mbazyl 15-01-2010
Aktualizujący bzmw/mbazyl 15-01-2010
Zatwierdzający bzmw/adrewniak 15-01-2010
Publikujący Makarewicz Andrzej (Gabinet Prezydenta (GP)) 18-01-2010
Liczba odwiedzin: 6006
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe