Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Ochrona środowiska > Postępowania > Środowiskowe > Wydane > 2021 > Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego oraz budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami, wraz z garażami podziemnymi, przy ul. Popularnej w Dzielnicy Włochy

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego oraz budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami, wraz z garażami podziemnymi, przy ul. Popularnej w Dzielnicy Włochy

  Drukuj
 

Warszawa, 29 kwietnia 2021 r.

Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.123.2020.SPA 

INFORMACJA
o wydaniu decyzji

Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021 r., poz. 247) dalej ooś, informuję, że została wydana decyzja nr 152/OŚ/2021 z 23 kwietnia 2021 r. znak OŚ-IV-UII.6220.123.2020.SPA o środowiskowych uwarunkowaniach, stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz określająca warunki korzystania ze środowiska dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego oraz budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami, wraz z garażami podziemnymi, niezbędną infrastrukturą techniczną i elementami zagospodarowania terenu na dz. ewid. nr 16/7, obręb 2-07-21, przy ul. Popularnej w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy, na wniosek spółki Dantex spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, złożony 27 sierpnia 2020 r.
Ponadto informuję, że dane o ww. decyzji zostały zamieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku.
Informację na temat możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można uzyskać w Biurze Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy, pl. Bankowy 2 (tel. 22 44-32-607) od poniedziałku do piątku, w godz. 8:00 – 16:00.

Z up. Prezydenta m.st. Warszawy
/-/Magdalena Sieradzka
Główny Specjalista
w Biurze Ochrony Środowiska

Załączniki:
Data ogłoszenia:
29-04-2021
Data wprowadzenia:  05-05-2021
 
 
Wprowadził Pniewska Anna (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 05-05-2021
Aktualizujący Pniewska Anna (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 05-05-2021
Zatwierdzający Baran Magdalena (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 05-05-2021
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 05-05-2021
Liczba odwiedzin: 273
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe