Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Ochrona środowiska > Postępowania > Środowiskowe > Wszczęte i toczące się > 2010 > Budowa budynków biurowych i mieszkalnych wielorodzinnych w Dz.Ursynów.

Budowa budynków biurowych i mieszkalnych wielorodzinnych w Dz.Ursynów.

  Drukuj
 

Warszawa, 19.03.2010r.


OŚ-IV-SKI-76242-1-10-10


ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowaniaZgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.) oraz art. 49 i art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego Biuro Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Pana Dominika Wojewódki – pełnomocnika Inwestora Spółdzielni Mieszkaniowo - Budowlanej „IMIELIN”, ul. Malinowskiego 5, 02-776 Warszawa złożony w dniu 13.01.2010r., w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynków biurowych i mieszkalnych wielorodzinnych z usługami, garażem podziemnym, zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy i obejmującego działki ew. nr: 10/9, 10/13, 10/19, 10/26, 10/31, 10/48, 12, 25, 26 obręb 1-10-22 oraz działkę ew. nr 21/3 obręb 1-10-21.
Zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
Zgodnie z art. 28 Kodeksu postępowania administracyjnego, stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek.
Strony oraz zainteresowane podmioty mogą zapoznawać się z wnioskiem Inwestora oraz „Kartą informacyjną przedsięwzięcia” oraz złożyć uwagi i wnioski dotyczące przedsięwzięcia w Biurze Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy, Plac Starynkiewicza 7/9, pok. nr 414, w poniedziałki, środy i piątki w godzinach pracy Urzędu tj. 8.00 - 16.00.


z up. Prezydenta
Główny Specjalista

/------/
Marta Skowron

 
 
Wprowadził BZMW/mbazyl 22-04-2010
Aktualizujący bzmw/mbazyl 22-04-2010
Zatwierdzający bzmw/adrewniak 26-04-2010
Publikujący Makarewicz Andrzej (Gabinet Prezydenta (GP)) 26-04-2010
Liczba odwiedzin: 3699
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe