Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu podmiotowe > Rada m.st. Warszawy > Poprzednie kadencje > Rada m.st. Warszawy (kadencja 2010-2014) > Sesje > Porzadki obrad (on-line) > XXIX Sesja porządek on-line

XXIX Sesja porządek on-line

  Drukuj
 

W dniu 15 grudnia 2011 r., o godz. 10.00 w Sali Warszawskiej PKiN na IV p. - wejście główne  od strony ul. Marszałkowskiej  (szatnia przy wejściu głównym), rozpocznie się  XXIX sesja Rady m.st. Warszawy.


Proponowany porządek obrad:

 1. Przyjęcie porządku obrad XXIX sesji Rady m.st. Warszawy.
 2. Przyjęcie protokołów obrad XXVII sesji Rady m.st. Warszawy.
 3. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie ustalenia cen urzędowych za przewozy taksówkami osobowymi na terenie m.st. Warszawy – druk nr 715
 4. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Zespołowi Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa – Targówek – druk nr 682
 5. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości m.st. Warszawy oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata – druk nr 681
 6. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na okres do 3 lat z dotychczasowym najemcą – druk nr 700
 7. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutów ośrodkom pomocy społecznej m.st. Warszawy - druk nr 720
 8. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zasad obrotu lokalami mieszkalnymi m.st. Warszawy – druk nr 708
 9. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmiany obwodów niektórych publicznych szkół podstawowych w m.st. Warszawie – druk nr 699
 10. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne wejście do Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie przez zorganizowane grupy dzieci i młodzieży szkolnej w ramach programu „Zima w Mieście” i „Lato w Mieście” – druk nr 696
 11. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne korzystanie z obiektów, urządzeń oraz usług świadczonych przez jednostki organizacyjne m.st. Warszawy działające w zakresie sportu, turystyki i wypoczynku w ramach programu „Zima w Mieście” i „Lato w Mieście” – druk nr 697
 12. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie nieodpłatnego przewozu grup zorganizowanych dzieci i młodzieży szkolnej środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie w ramach programu  „Zima w Mieście” i „Lato w Mieście” – druk nr 710
 13. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla Warszawskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji na 2012 rok - druk nr 716
 14. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla Warszawskich Ośrodków Wypoczynku „Wisła” na 2012 rok - druk nr 717
 15. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie likwidacji jednostki budżetowej m.st. warszawy pod nazwą „Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Targówek” i utworzenia samorządowego zakładu budżetowego m.st. Warszawy pod nazwą „Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Targówek” - druk nr 718
 16. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego – Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Targówek na 2012 rok - druk nr 719
 17. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zachodniej części obszaru Ursynowa Północnego – druk nr 698
 18. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Służewca Przemysłowego w rejonie ul. Cybernetyki część I – druk nr 709
 19. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie nabycia przez m.st. Warszawę praw do nieruchomości w ramach podziału majątku likwidowanej spółki działającej pod firmą: TechnoPort Warszawa S.A. w likwidacji – druk nr 714
 20. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyposażenia w majątek Stołecznego Centrum Edukacji Kulturalnej im. Komisji Edukacji Narodowej – druk nr 712
 21. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta stołecznego Warszawy na lata 2011-2033 – druk nr 690
 22. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmian w budżecie miasta stołecznego Warszawy na 2011 rok – druk nr 691
 23. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wydatków majątkowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2011 – druk nr 713
 24. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta stołecznego Warszawy na lata 2012-2033 – druk nr 621
 25. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 rok – druk nr 622
 26. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie uzgodnienia realizacji inwestycji w odniesieniu do pomnika przyrody – druk nr 701
 27. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie uzgodnienia realizacji inwestycji celu publicznego w odniesieniu do pomnika przyrody – druk nr 702
 28. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie uzgodnienia realizacji inwestycji celu publicznego w odniesieniu do pomnika przyrody – druk nr 703
 29. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przejęcia raportu za lata 2009-2010 z wykonania Programu ochrony środowiska dla m.st. Warszawy na lata 2009-2012 z uwzględnieniem perspektywy do 2016 r. – druk nr 704
 30. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części, na terenie m.st. Warszawy – druk nr 705
 31. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia statutu jednostki budżetowej m.st. Warszawy pod nazwą „Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt”– druk nr 706
 32. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przyjęcia „Sprawozdania z realizacji w latach 2009 i 2010 Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta Stołecznego Warszawy na lata 2008-2011 z uwzględnieniem lat 2012-2015” - druk nr 707
 33. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie rozpatrzenia skargi spółki MCX Serwis Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa na działanie Straży Miejskiej m.st. Warszawy – druk nr 692 
 34. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej kontroli realizacji polityki kadrowej w Urzędzie m.st. Warszawy dla Dzielnicy Praga Północ i pozostałych jednostkach organizacyjnych miasta  na terenie dzielnicy Praga Północ – druk nr 693
 35. Informacja Prezydenta na temat wysokości i merytorycznego uzasadnienia nagród wypłacanych prezesom spółek z udziałem m.st. Warszawy”
 36. Interpelacje i zapytania radnych.
 37. Wolne wnioski i sprawy różne.
 
 
Wprowadził BZMW/mstawicka 09-12-2011
Aktualizujący bzmw/mstawicka 09-12-2011
Zatwierdzający Traczyk Ewa (Biuro Rady m.st. Warszawy (RW)) 09-12-2011
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 09-12-2011
Liczba odwiedzin: 3750
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe