Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu podmiotowe > Urzędy dzielnic > Śródmieście > Rada Dzielnicy (kadencja 2010-2014) > Sesje > Sesja 16, 12-12-2011

Sesja 16, 12-12-2011

  Drukuj
 
Sesja 16
z dnia 12-12-2011, godz. 16:00
Sala Rady
Urzędu Dzielnicy Śródmieście
ul. Nowogrodzka 43
Porządek obrad
1. Przyjęcie porządku obrad.  
2. Przyjęcie protokołu obrad 15 Sesji Rady Dzielnicy w dniu 14 listopada 2011 r.  
3. Projekt uchwały Rady Dzielnicy w sprawie wystąpienia z wnioskiem o wprowadzenie zmian w załączniku Nr IX do budżetu m.st. Warszawy na 2011 r. druk nr 158/16/2011
załącznik nr 1 do druku nr 158/16/2011
załącznik nr 2 do druku nr 158/16/2011
4. Projekt uchwały Rady Dzielnicy w sprawie wystąpienia z wnioskiem o wprowadzenie zmian w załączniku Nr IX do budżetu m.st. Warszawy na 2011 r. druk nr 159/16/2011
załącznik do druku nr 159/16/2011
5. Projekt uchwały Rady Dzielnicy w sprawie skierowania wniosku do Rady m.st. Warszawy o powołanie Gimnazjum przy ul.Czerniakowskiej 128, nadanie mu numeru, aktu założycielskiego, określenia granic jego obwodu oraz zmiany obwodów niektórych gimnazjów w Dzielnicy Śródmieście. druk nr 160/16/2011
6. Projekt uchwały Rady Dzielnicy w sprawie zaopiniowania projektu zmiany w wykazie miejsc na których dopuszcza się prowadzenie handlu obwoźnego na terenie Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy (ul.Warecka, Barbakan). druk nr 161/16/2011
7. Projekt uchwały Rady Dzielnicy w sprawie zaopiniowania projektu zmiany w wykazie miejsc na których dopuszcza się prowadzenie handlu obwoźnego na terenie Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy (Rynek Starego Miasta). druk nr 162/16/2011
8. Informacja Burmistrza Dzielnicy w sprawie opłat za użytkowanie wieczyste gruntu. informacja załączniki 1-6
9. Projekt uchwały Rady Dzielnicy w sprawie rozstrzygnięcia skargi Iwony Soczyńskiej i pani Marzeny Szambelan. druk nr 163/16/2011
10. Projekt uchwały Rady Dzielnicy w sprawie rozstrzygnięcia skargi Pana Eugeniusza Bogusławskiego. druk nr 164/16/2011
11. Projekt uchwały Rady Dzielnicy w sprawie wyrażenia opinii w sprawie projektu wykazu Nr 17/L/11 lokali mieszkalnych położonych na terenie Dzielnicy Śródmieście w Warszawie przy ul.Koszykowej 59 przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu. druk nr 165/16/2011
wykaz do druku nr 165/16/2011
12. Projekt uchwały Rady Dzielnicy w sprawie wyrażenia opinii w sprawie projektu wykazu Nr 18/L/11 lokali mieszkalnych położonych na terenie Dzielnicy Śródmieście w Warszawie przy ul.Krzywe Koło 22/24 przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu. druk nr 166/16/2011
wykaz do druku nr 166/16/2011
13. Projekt uchwały Rady Dzielnicy w sprawie wystąpienia do Rady m.st. Warszawy z wnioskiem o wyrażenie zgody na obniżenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu użytkowego (lu 9) położonego w Warszawie przy Al.Jerozolimskich 49. druk nr 167/16/2011
14. Projekt uchwały Rady Dzielnicy w sprawie wystąpienia do Rady m.st. Warszawy z wnioskiem o wyrażenie zgody na obniżenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu użytkowego (lu 2) położonego w Warszawie przy ul.Chmielnej 13. druk nr 168/16/2011
15. Projekt uchwały Rady Dzielnicy w sprawie wystąpienia do Rady m.st. Warszawy z wnioskiem o wyrażenie zgody na obniżenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu użytkowego (lu 5) położonego w Warszawie przy ul.Hożej 41. druk nr 169/16/2011
16. Projekt uchwały Rady Dzielnicy w sprawie wystąpienia do Rady m.st. Warszawy z wnioskiem o wyrażenie zgody na obniżenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu użytkowego (lu 4) położonego w Warszawie przy ul.Szpitalnej 5. druk nr 170/16/2011
17. Projekt uchwały Rady Dzielnicy w sprawie zaopiniowania projektu wykazu Nr 2/P/LU/2011 lokalu użytkowego (lu 2) położonego przy ul.Ciasnej 5 przeznaczonego do sprzedaży w drodze przetargu wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu. druk nr 171/16/2011
wykaz do druku nr 171/16/2011
załącznik do druku nr 171/16/2011
18. Projekt uchwały Rady Dzielnicy w sprawie zaopiniowania projektu wykazu Nr 4/P/LU/2011 lokalu użytkowego (lu 5) położonego przy ul.Koszykowej 59 (oficyna) przeznaczonego do sprzedaży w drodze przetargu wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu. druk nr 172/16/2011
wykaz do druku nr 172/16/2011
załącznik do druku nr 172/16/2011
19. Projekt uchwały Rady Dzielnicy w sprawie zaopiniowania projektu wykazu Nr 5/P/LU/2011 lokalu użytkowego (lu 2) położonego przy ul.Marszałkowskiej 18 przeznaczonego do sprzedaży w drodze przetargu wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu. druk nr 173/16/2011
wykaz do druku nr 173/16/2011
20. Projekt uchwały Rady Dzielnicy w sprawie zaopiniowania projektu wykazu Nr 33/2011 lokalu użytkowego (lu 4) położonego przy ul.Nowowiejskiej 6 przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu. druk nr 174/16/2011
wykaz do druku nr 174/16/2011
załącznik do druku nr 174/16/2011
21. Projekt uchwały Rady Dzielnicy w sprawie zaopiniowania projektu wykazu Nr 34/2011 lokalu użytkowego (lu 8) położonego przy ul.Elektoralnej 11 przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu. druk nr 175/16/2011
wykaz do druku nr 175/16/2011
załącznik do druku nr 175/16/2011
22. Projekt uchwały Rady Dzielnicy w sprawie zaopiniowania projektu wykazu Nr 35/2011 lokalu użytkowego (lu 2) położonego przy ul.Kruczej 41/43 przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu. druk nr 176/16/2011
wykaz do druku nr 176/16/2011
załącznik do druku nr 176/16/2011
23. Projekt uchwały Rady Dzielnicy w sprawie zaopiniowania projektu wykazu Nr 36/2011 lokalu użytkowego (lu 3) położonego przy ul.Mazowieckiej 3/5 przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu. druk nr 177/16/2011
wykaz do druku nr 177/16/2011
załącznik do druku nr 177/16/2011
24. Projekt uchwały Rady Dzielnicy w sprawie zaopiniowania projektu wykazu Nr 37/2011 lokalu użytkowego (lok. nr 30/lu 10) położonego przy ul.Pięknej 47 przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu. druk nr 178/16/2011
wykaz do druku nr 178/16/2011
załącznik do druku nr 178/16/2011
25. Projekt uchwały Rady Dzielnicy w sprawie zaopiniowania projektu wykazu Nr 38/2011 lokalu użytkowego (lu 1) położonego przy ul.Wilczej 28 (front) przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu. druk nr 179/16/2011
wykaz do druku nr 179/16/2011
załącznik do druku nr 179/16/2011
26. Projekt uchwały Rady Dzielnicy w sprawie zaopiniowania projektu wykazu Nr 39/2011 lokalu użytkowego (lu 8) położonego przy ul.Pięknej 47 przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu. druk nr 180/16/2011
wykaz do druku nr 180/16/2011
załącznik do druku nr 180/16/2011
27. Projekt uchwały Rady Dzielnicy w sprawie zaopiniowania projektu wykazu Nr 40/2011 lokalu użytkowego (lu 9) położonego przy ul.Pięknej 47 przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu. druk nr 181/16/2011
wykaz do druku nr 181/16/2011
załącznik do druku nr 181/16/2011
28. Projekt uchwały Rady Dzielnicy w sprawie zaopiniowania projektu wykazu Nr 41/2011 lokalu użytkowego (lu 3) położonego przy ul.Oleandrów 4 przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu. druk nr 182/16/2011
wykaz do druku nr 182/16/2011
29. Projekt uchwały Rady Dzielnicy w sprawie zaopiniowania projektu wykazu Nr 42/2011 lokalu użytkowego (lu 14) położonego przy ul.Czerwonego Krzyża 4 przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu. druk nr 183/16/2011
wykaz do druku nr 183/16/2011
30. Projekty stanowisk Rady Dzielnicy.  
31. Interpelacje i zapytania radnych.  
32. Oświadczenia radnych, wolne wnioski i informacje.  
33. Ustalenie terminu następnej sesji.  


Protokół (pozostałe informacje)


 
 
Wprowadził Piekarzewska Paulina (Dzielnica Śródmieście) 05-12-2011
Aktualizujący Piórkowska Maria (Dzielnica Śródmieście) 29-07-2019
Zatwierdzający Puźniak Zbigniew (Dzielnica Śródmieście) 29-07-2019
Publikujący Zawodnik-Moranowicz Ewa (Gabinet Prezydenta (GP)) 29-07-2019
Liczba odwiedzin: 602
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe