Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu podmiotowe > Biura Urzędu > Biuro Długu i Restrukturyzacji Wierzytelności > Biuro Polityki Długu i Zarządzania Płynnością

Biuro Polityki Długu i Zarządzania Płynnością

  Drukuj
 
Adres
00-251 Warszawa
ul. Miodowa 6/8
Telefon
0 22 595 37 25
Faks
0 22 828 13 97
Email
bpdizp@um.warszawa.pl
Godziny pracy
Poniedziałek - piątek: 8:00 - 16:00
Kierownictwo
dyrektor Piotr Marczak, Zastępca Skarbnika m.st. Warszawy
tel.: 22 443 31 40, faks: 22 443 31 42, e-mail: Sekretariat.BDiRW@um.warszawa.pl
ul. Kredytowa 3, p. 322
zastępca dyrektora Joanna Smolska
tel.: 22 443 31 40, faks: 22 443 31 42, e-mail: Sekretariat.BDiRW@um.warszawa.pl
ul. Kredytowa 3, p. 319
zastępca dyrektora Marzena Bednarczyk
tel.: 22 443 31 40, faks: 22 443 31 42, e-mail: Sekretariat.BDiRW@um.warszawa.pl
ul. Kredytowa 3, p. 222
zastępca dyrektora Bogdan Nawrocki
tel.: 22 443 31 40, faks: 22 443 31 42, e-mail: Sekretariat.BDiRW@um.warszawa.pl
ul. Kredytowa 3, p. 321
Zakres działania wydziału biura

Do zakresu działania Biura Polityki Długu i Zarządzania Płynnością należy:

 1. sporządzanie dla potrzeb planistycznych prognozy długu m. st. Warszawy;
 2. opracowanie i aktualizacja polityki zarządzania długiem Miasta;
 3. koordynacja strumieni przychodów i wydatków Miasta w perspektywie długo i  krótkookresowej;
 4. koordynacja systemów przepływów finansowych Miasta;
 5. analiza i koordynacja udzielanych przez Miasto gwarancji i poręczeń;
 6. udział w opracowywaniu Wieloletniego Planu Inwestycyjnego;udział w pozyskiwaniu środków finansowych ze źródeł funduszy Unii Europejskiej oraz innych bezzwrotnych środków zagranicznych;
 7. optymalizacja źródeł i form finansowania długu Miasta z uwzględnieniem możliwości rynków finansowych;
 8. pozyskiwanie środków z rynków finansowych: w tym uczestniczenie przetargów oraz emisji obligacji oraz innych transakcji finansowych związanych z realizacją zadań bieżących oraz inwestycyjnych (WPI);
 9. współpraca z bankami i instytucjami rynku finansowego i kapitałowego;
 10. udział w negocjacjach dotyczących udzielania i zaciągania przez Miasto kredytów, pożyczek, gwarancji i poręczeń;
 11. opracowywanie limitów wydatków oraz oceny ryzyk finansowych;
 12. zarządzanie systemem limitów wydatków przez Dzielnice i jednostki organizacyjne Miasta;koordynacja obsługi bankowej Miasta, organizacja przetargów na obsługę bankową oraz inne specjalistyczne usługi rynku finansowego;
 13. opracowywanie zasad gospodarowania nadwyżkami finansowymi Miasta;
 14. poszukiwanie nowych rozwiązań produktowych oraz form współpracy z instytucjami finansowymi oraz wdrażanie nowych rozwiązań i produktów finansowych;
 15. współpraca z właściwymi jednostkami realizującymi oraz wsparcie w zakresie finansowania kluczowych projektów inwestycyjnych o wartości powyżej 50 milionów złotych;
 16. organizowanie procesu oceny zdolności kredytowej Miasta we współpracy z międzynarodowymi agencjami raitingowymi;
 17. opracowywanie informacji analitycznych o sytuacji finansowej Miasta w standardach zgodnych z wymaganiami międzynarodowych instytucji finansowych i konsultingowych
Odnośniki

Strukturę organizacyjną Biura Polityki Długu i Zarządzania Płynnością tworzą wyodrębnione wewnętrznie komórki organizacyjne:

Wydział Polityki Zadłużenia (PD-1-PZ)
Wydział Płynności Finansowej (PD-2-PF)
Wydział Finansowania Rozwoju (PD-3-FR)
Wydział Analiz Finansowych (PD-4-AF)

 
 
Wprowadził Zdrojkowska-Wasilewska Jolanta (Biuro Długu i Restrukturyzacji Wierzytelności (DR)) 17-09-2007
Aktualizujący Zdrojkowska-Wasilewska Jolanta (Biuro Długu i Restrukturyzacji Wierzytelności (DR)) 06-10-2020
Zatwierdzający Nawrocki Bogdan (Biuro Długu i Restrukturyzacji Wierzytelności (DR)) 06-10-2020
Publikujący Makarewicz Andrzej (Gabinet Prezydenta (GP)) 06-10-2020
Liczba odwiedzin: 2320
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe