Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Ochrona środowiska > Postępowania > Środowiskowe > Wszczęte i toczące się > 2019 > Budowa stacji paliw BP Europa SE, na działce ew. nr 13/17 obręb 3-14-03, przy ul. Wał Miedzeszyński 273 w Dzielnicy Wawer

Budowa stacji paliw BP Europa SE, na działce ew. nr 13/17 obręb 3-14-03, przy ul. Wał Miedzeszyński 273 w Dzielnicy Wawer

  Drukuj
 

Warszawa, 1.07.2019r.

OŚ-IV-UII.6220.57.2019.DKO
Nr pisma w sprawie: 4


ZAWIADOMIENIE

    Zgodnie z art. 74 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2018 r., poz. 2081, z późn. zm.) oraz art. 36 i art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r., poz. 2096, późn. zm.), dalej k.p.a., zawiadamiam, że rozpoznanie wniosku o wznowienie postępowania zakończonego ostateczną decyzją Prezydenta m.st. Warszawy nr 360/OŚ/2017 z 31 marca 2017 r. znak OŚ-IV-UII.6220.35. 2015.MRA ustalającą środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji paliw BP Europa SE, na działce ew. nr 13/17 obręb 3-14-03, przy ul. Wał Miedzeszyński 273 w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy, wydaną na rzecz spółki BP EUROPA SE SPÓŁKA EUROPEJSKA ODDZIAŁ W POLSCE, nie jest możliwe w terminie określonym w k.p.a., z uwagi na konieczność przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego.
    Mając na uwadze postanowienia art. 36 § 1 k.p.a. stanowiącego, że o każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie organ administracji publicznej jest obowiązany zawiadomić strony, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy, informuję, że rozpoznanie przedmiotowego wniosku nastąpi w terminie do 1 sierpnia 2019 r.
    Jednocześnie informuję, że stosownie do art. 37 § 1 k.p.a. stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, ul. Kielecka 44, za moim pośrednictwem jeżeli:
1)  nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 lub przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 (bezczynność),
2)  postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość).
    Zgodnie z art. 49 § 2 k.p.a. wskazuję dzień obwieszczenia niniejszego zawiadomienia, tj. 8 lipca 2019 r.


Z up. Prezydenta m.st. Warszawy
/-/ Grażyna Pham
Główny Specjalista
w Biurze Ochrony Środowiska

Załączniki:
Data ogłoszenia:
01-07-2019
Data wprowadzenia:  02-07-2019
 
 
Wprowadził Wieczorek-Paleska Marta (OŚ) (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 02-07-2019
Aktualizujący Wieczorek-Paleska Marta (OŚ) (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 02-07-2019
Zatwierdzający Baran Magdalena (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 02-07-2019
Publikujący Bartold Jan (Gabinet Prezydenta (GP)) 02-07-2019
Liczba odwiedzin: 60272
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe