Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu podmiotowe > Urzędy dzielnic > Włochy > Rada Dzielnicy (kadencja 2010-2014) > Sesje > Sesja XX, 25-04-2013

Sesja XX, 25-04-2013

  Drukuj
 
Sesja XX
z dnia 25-04-2013, godz. 15:00
Urząd Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy, al.Krakowska  257, sala konferencyjna nr 205, II piętro
Porządek obrad
1. Otwarcie Sesji - stwierdzenie quorum.  
2. Przedstawienie porządku obrad.  
3. Przyjęcie protokołu XIX Sesji Rady Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy.  
4. Projekt uchwały w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy - druk nr 138. druk nr 138
5. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii na temat wniosku Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy o dokonanie zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 rok dotyczących realizacji projrktu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej wymagających wprowadzenia w formie uchwały Rady m.st. Warszawy - druk nr 133 druk nr 133
zał.1
zał. 2, 2a, 2b
opis zmian dochodó
6. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego Planu Kontroli Komisji Rewizyjnej na 2013 rok - druk nr 137. druk nr 137
7. Projekkt uchwały w sprawie inicjatywy podjęcia przez Radę m.st.Warszawy uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LI/1497/2013 z dnia 7 marca 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,ustalenia stawki takiej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności(projekt Klubu Platformy Obywatelskiej)-druk nr 140. druk nr 140
zał.1
8. Projekt stanowiska w sprawie wyrażenia opinii o zmianie w wykazie miejsc położonych na terenie Dzielnicy Włochy m.st.Warszawy, na których dopuszcza się prowadzenie handlu obwoźnego - druk nr 132. druk nr 132
wykaz miejsc
9. Projekt stanowiska w sprawie projektu Zarządu Transportu Miejskiego dotyczącego likwidacji linii autobusowej nr 175 - druk nr 143. druk nr 143
10. Interpelacje i zapytania radnych.  
11. Sprawy różne.  
12. Zamknięcie Sesji.  


Protokół (pozostałe informacje)


 
 
Wprowadził BZMW/htargalska 18-04-2013
Aktualizujący Rusinek Elżbieta (Dzielnica Włochy) 23-04-2014
Zatwierdzający Joanna Gomułka 24-04-2014
Publikujący Zawodnik-Moranowicz Ewa (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 24-04-2014
Liczba odwiedzin: 892

 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe