Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu podmiotowe > Urzędy dzielnic > Ursus > Rada Dzielnicy (kadencja 2018-2023) > Sesje > Sesja XVIII, 23-01-2020

Sesja XVIII, 23-01-2020

  Drukuj
 
Sesja XVIII
z dnia 23-01-2020, godz. 18:00
Urząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy
Pl. Czerwca 1976 r. Nr 1
sala konferencyjna nr 100 - I piętro
Porządek obrad
1. Otwarcie sesji.  
2. Przyjęcie porządku obrad. druk_87
3. Przyjęcie protokołów nr 16/XVI/2019 z dnia 21 listopada 2019r. z XVI Sesji Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy oraz nr 17/XVII/2019 z dnia 16 grudnia 2019r. z XVII Sesji Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.  
4. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2020 rok. druk_88
5. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2020 rok – wprowadzono na sesji. druk 92
6. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pana P. Z. na działanie Zarządu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy. druk_89
7. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy na rok 2020. druk_90
8. Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy. druk 91
9. Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 68/XVIII/2020 z dnia 23 stycznia 2020 roku w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy - wprowadzono na sesji. druk 94
10. Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy – wprowadzono na sesji. druk 95
11. Projekt uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy – zdjęto z porządku sesji. druk 93
12. Projekt uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy – wprowadzono na sesji. druk 96
13. Projekt uchwały w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy – wprowadzono na sesji. druk 97
14. Przekazanie sprawozdania z działalności Zarządu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy w okresie od 1 października 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.  
15. Interpelacje.  
16. Wnioski i zapytania.  
17. Zamknięcie sesji.  


Protokół (pozostałe informacje)


 
 
Wprowadził Stańczak Anna (Dzielnica Ursus) 16-01-2020
Aktualizujący Stańczak Anna (Dzielnica Ursus) 03-03-2020
Zatwierdzający Jankowska Iwona (Dzielnica Ursus) 03-03-2020
Publikujący Zawodnik-Moranowicz Ewa (Gabinet Prezydenta (GP)) 03-03-2020
Liczba odwiedzin: 157
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe