Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu podmiotowe > Biura Urzędu > Biuro Długu i Restrukturyzacji Wierzytelności > Biuro Polityki Długu i Zarządzania Płynnością

Biuro Polityki Długu i Zarządzania Płynnością

  Drukuj
 
Adres
00-251 Warszawa
ul. Miodowa 6/8
Telefon
0 22 595 37 25, 0 22 595 37 16, 0 22 595 34 85
Faks
0 22 595 34 59, 0 22 828 13 97
Email
BPDiZP@um.warszawa.pl
Godziny pracy

Poniedziałek - Piątek: 8:00 - 16:00

Kierownictwo
dyrektor Piotr Marczak, Zastępca Skarbnika m.st. Warszawy
tel.: 22 443 31 40, faks: 22 443 31 42, e-mail: Sekretariat.BDiRW@um.warszawa.pl
ul. Kredytowa 3, p. 322
zastępca dyrektora Joanna Smolska
tel.: 22 443 31 40, faks: 22 443 31 42, e-mail: Sekretariat.BDiRW@um.warszawa.pl
ul. Kredytowa 3, p. 319
zastępca dyrektora Marzena Bednarczyk
tel.: 22 443 31 40, faks: 22 443 31 42, e-mail: Sekretariat.BDiRW@um.warszawa.pl
ul. Kredytowa 3, p. 222
zastępca dyrektora Bogdan Nawrocki
tel.: 22 443 31 40, faks: 22 443 31 42, e-mail: Sekretariat.BDiRW@um.warszawa.pl
ul. Kredytowa 3, p. 321
Zakres działania wydziału biura

Do zakresu działania Biura Polityki Długu i Zarządzania Płynnością należy:

 

1.       opracowanie i aktualizacja polityki zarządzania długiem Miasta;  

2.       koordynacja strumieni przychodów i wydatków Miasta w perspektywie  długo i krótkookresowej;

3.       koordynacja systemów przepływów finansowych Miasta;

4.       analiza i koordynacja udzielanych przez Miasto gwarancji i poręczeń;

5.       udział w opracowywaniu Wieloletniego Planu Inwestycyjnego;

6.       udział w pozyskiwaniu środków finansowych ze źródeł funduszy strukturalnych Unii Europejskiej oraz innych bezzwrotnych środków zagranicznych;

7.       optymalizacja źródeł i form finansowania długu Miasta z uwzględnieniem możliwości rynków finansowych;

8.       pozyskiwanie środków z rynków finansowych: w tym uczestniczenie w procesie przetargów oraz emisji obligacji oraz innych transakcjach finansowych związanych z realizacją zadań bieżących oraz inwestycyjnych (WPI);

9.       współpraca z bankami i instytucjami rynku finansowego i kapitałowego;

10.   opracowywanie limitów wydatków oraz oceny ryzyk finansowych;

11.   zarządzanie systemem limitów wydatków przez Dzielnice i jednostki organizacyjne Miasta;

12.   koordynacja obsługi bankowej Miasta, organizacja przetargów na obsługę bankową oraz inne specjalistyczne usługi rynku finansowego;

13.   opracowywanie zasad gospodarowania nadwyżkami finansowymi Miasta;

14.   poszukiwanie nowych rozwiązań produktowych oraz form współpracy z instytucjami finansowymi oraz wdrażanie nowych rozwiązań i produktów finansowych;

15.   współpraca z właściwymi jednostkami realizującymi oraz wsparcie w zakresie finansowania kluczowych projektów inwestycyjnych o wartości powyżej 50 milionów złotych;

16.   organizowanie procesu oceny zdolności kredytowej Miasta we współpracy z międzynarodowymi agencjami ratingowymi;

17.   opracowywanie informacji analitycznych o sytuacji finansowej Miasta w standardach zgodnych z wymaganiami międzynarodowych instytucji finansowych i konsultingowych.

 

 

Strukturę organizacyjną Biura Polityki Długu i Zarządzania Płynnością tworzą wyodrębnione wewnętrzne komórki organizacyjne:

  • Wydział Polityki Zadłużenia /PD-1-PZ/
  • Wydział Płynności Finansowej /PD-2-PF/
  • Wydział Finansowania Rozwoju  /PD-3-FR/
  • Wydział Analiz Finansowych /PD-4-AF/

   

 

Dodatkowe informacje

 

Odnośniki

uwaga: wewnętrznymi komórkami organizacyjnymi Biura Polityki Długu i     Zarządzania Płynnością są:

Wydział Polityki Zadłużenia (PD-1-PZ)  

Wydział Płynności Finansowej (PD-2-PF)  


Wydział Finansowania Rozwoju (PD-3-FR)

Wydział Analiz Finansowych (PD-4-AF)

Załączniki

Wewnętrzny regulamin: (pobierz)

Schemat organizacyjny: (pobierz)

 

 
 
Wprowadził Zdrojkowska-Wasilewska Jolanta (Biuro Długu i Restrukturyzacji Wierzytelności (DR)) 18-06-2007
Aktualizujący Zdrojkowska-Wasilewska Jolanta (Biuro Długu i Restrukturyzacji Wierzytelności (DR)) 06-10-2020
Zatwierdzający Nawrocki Bogdan (Biuro Długu i Restrukturyzacji Wierzytelności (DR)) 06-10-2020
Publikujący Makarewicz Andrzej (Gabinet Prezydenta (GP)) 06-10-2020
Liczba odwiedzin: 7789
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe