Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Wnioski i zezwolenia na sprzedaż alkoholu > Wnioski i zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Wnioski i zezwolenia na sprzedaż alkoholu

  Drukuj
 

Komunikat dotyczący opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Obecnie obowiązujące przepisy prawa nie przewidują możliwości zwrotu wniesionej opłaty za korzystanie z zezwoleń w przypadku:

- nieprowadzenia sprzedaży/podawania napojów alkoholowych w związku z obowiązującym stanem epidemii,

- wniesienia jednorazowo opłaty za cały 2020 r.

Nie ma też regulacji prawnych, pozwalających na odstępstwa (zwolnienie) od obowiązku wniesienia opłaty kolejnej raty, w przypadku, gdy opłatę za korzystanie z zezwoleń w 2020 r. rozłożono na raty.

Opłatę należy wnieść w wysokości ustalonej przed wydaniem zezwolenia lub naliczonej na podstawie złożonego oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w 2019 r. Terminy wskazane w ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (II rata - 31 maja i III rata - do 30 września) są obowiązujące.

W bieżącym roku 31 maja przypada w niedzielę, tj. w dzień wolny od pracy. Jeżeli termin wniesienia opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przypada w dniu wolnym od pracy, nie przenosi się na kolejny dzień roboczy.

Niewniesienie opłaty w terminie i wysokości określonej w ustawie, skutkuje wygaśnięciem zezwolenia. O kolejne można się ubiegać po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji stwierdzającej wygaśnięcie zezwolenia.

Aby zezwolenie nie wygasło, można skorzystać z dodatkowej możliwości wniesienia opłaty II raty w terminie 30 kolejnych dni (do 30 czerwca), jednak należna kwota zostaje w tym przypadku powiększona o opłatę dodatkową w wysokości stanowiącej 30% opłaty należnej za korzystanie z zezwoleń w 2020 roku.

Komunikat

Od 25 maja 2020 r. nie będą rozpatrywane wnioski o wydłużenie terminu ważności zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w trybie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256, z późn. zm.).

Ze względu na szczególną sytuację spowodowaną rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, obowiązujące do 23 maja 2020 r. przepisy stanowiły o zawieszeniu terminów administracyjnych. Dotyczyło to również wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, które nie były rozpatrywane. W celu umożliwienia przedsiębiorcom kontynuowania sprzedaży napojów alkoholowych, wydawane były decyzje wydłużające termin ważności zezwoleń.

W związku z uchyleniem przepisów o zawieszeniu biegu terminów administracyjnych, od 24 maja 2020 r. wnioski o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych będą rozpatrywane w terminach przewidzianych w K.p.a.

Zgodnie z art.. 6 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429) poniżej prezentujemy listę wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz listę obowiązujących zezwoleń.

Informujemy również, iż w celu złożenia wniosku na sprzedaż napojów alkoholowych należy zgłosić się do Wydziału Obsługi Mieszkańców (wydziału/innej komórki organizacyjnej) dla dzielnicy, na terenie której znajduje się punkt sprzedaży.

Na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277) wydawane są zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych:

  1. przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży (detal)
  2. przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży (gastronomia)
  3. dla przedsiębiorców, których działalność polega na dostarczaniu żywności na imprezy zamknięte organizowane w czasie i miejscu wyznaczonym przez klienta, w oparciu o zawartą z nim umowę
  4. jednorazowe (do 2-dni)
  5. na wyprzedaż posiadanych, zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych

Zezwolenia wydaje się oddzielnie na następujące rodzaje napojów alkoholowych:

  1. do 4,5% alkoholu oraz piwo
  2. powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa)
  3. powyżej 18% alkoholu

Dodatkowe informacje dotyczące wniosków i zezwoleń na sprzedaż alkoholu

[zobacz]

Opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych należy dokonywać na rachunek odpowiedniego Urzędu Dzielnicy m.st. Warszawy [zobacz: numery rachunków bankowych]

Uwaga! W kompetencjach Prezydenta ms.t Warszawy nie leży wydawanie zezwoleń na hurtową sprzedaż napojów alkoholowych.

Zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości:

  • powyżej 18%, może być prowadzony tylko na podstawie zezwolenia wydanego przez ministra właściwego do spraw gospodarki (www.mpit.gov.pl odnośnik: Ministerstwo->Departamenty i biura->Departament Małych i Średnich Przedsiębiorstw);
  • do 18%, może być prowadzony tylko na podstawie zezwolenia wydanego przez marszałka województwa (Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej - www.mcps.com.pl odnośnik: Zezwolenia).


Zawartość rejestrów jest jawna z wyłączeniem danych podlegających ochronie w szczególności ze względu na prywatność osób fizycznych, przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz ze względu na inne tajemnice ustawowo chronione.

zobacz:
 
 
Wprowadził Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 06-09-2007
Aktualizujący Mazur Marek (RG) (Biuro Rozwoju Gospodarczego (RG)) 25-05-2020
Zatwierdzający Tymińska Joanna (RG) (Biuro Rozwoju Gospodarczego (RG)) 25-05-2020
Publikujący Rysiewska-Dąbkowska Faustyna (Gabinet Prezydenta (GP)) 25-05-2020
Liczba odwiedzin: 230114
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe