Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Wnioski i zezwolenia na sprzedaż alkoholu > Wnioski i zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Wnioski i zezwolenia na sprzedaż alkoholu

  Drukuj
 

Termin opłaty III raty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w lokalach gastronomicznych do 31 grudnia 2021 r.

9 września 2021 r. Rada Miasta Stołecznego Warszawy podjęła uchwałę w sprawie przedłużenia terminu na wniesienie opłaty III raty za korzystanie w 2021 r. z zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych, przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży (gastronomia).

Termin wniesienia opłaty został przedłużony do 31 grudnia 2021 r.

Przepisy nie mają zastosowania do opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży (sklepy).

Komunikat dotyczący zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

W ostatnich miesiącach wpływa duża liczba wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży (sklepy).

W związku z powyższym, wdrożona została ustawowa procedura przyznawania wolnego limitu - w trakcie przeprowadzania oględzin punktu sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, dokonywany jest pomiar odległości pomiędzy nowym a innym działającym punktem sprzedaży napojów alkoholowych.

Jeżeli liczba złożonych wniosków będzie wyższa od liczby limitów może dojść do sytuacji, że nie wszyscy przedsiębiorcy otrzymają zezwolenia.

Zgodnie z art.. 6 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429) poniżej prezentujemy listę wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz listę obowiązujących zezwoleń.

Informujemy również, iż w celu złożenia wniosku na sprzedaż napojów alkoholowych należy zgłosić się do Wydziału Obsługi Mieszkańców (wydziału/innej komórki organizacyjnej) dla dzielnicy, na terenie której znajduje się punkt sprzedaży.

Na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277) wydawane są zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych:

  1. przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży (detal)
  2. przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży (gastronomia)
  3. dla przedsiębiorców, których działalność polega na dostarczaniu żywności na imprezy zamknięte organizowane w czasie i miejscu wyznaczonym przez klienta, w oparciu o zawartą z nim umowę
  4. jednorazowe (do 2-dni)
  5. na wyprzedaż posiadanych, zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych

Zezwolenia wydaje się oddzielnie na następujące rodzaje napojów alkoholowych:

  1. do 4,5% alkoholu oraz piwo
  2. powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa)
  3. powyżej 18% alkoholu

Dodatkowe informacje dotyczące wniosków i zezwoleń na sprzedaż alkoholu

[zobacz]

Opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych należy dokonywać na rachunek odpowiedniego Urzędu Dzielnicy m.st. Warszawy [zobacz: numery rachunków bankowych]

Uwaga! W kompetencjach Prezydenta ms.t Warszawy nie leży wydawanie zezwoleń na hurtową sprzedaż napojów alkoholowych.

Zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości:

  • powyżej 18%, może być prowadzony tylko na podstawie zezwolenia wydanego przez ministra właściwego do spraw gospodarki (www.mpit.gov.pl odnośnik: Ministerstwo->Departamenty i biura->Departament Małych i Średnich Przedsiębiorstw);
  • do 18%, może być prowadzony tylko na podstawie zezwolenia wydanego przez marszałka województwa (Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej - www.mcps.com.pl odnośnik: Zezwolenia).


Zawartość rejestrów jest jawna z wyłączeniem danych podlegających ochronie w szczególności ze względu na prywatność osób fizycznych, przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz ze względu na inne tajemnice ustawowo chronione.

zobacz:
 
 
Wprowadził Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 06-09-2007
Aktualizujący Mazur Marek (RG) (Biuro Rozwoju Gospodarczego (RG)) 27-09-2021
Zatwierdzający Tymińska Joanna (RG) (Biuro Rozwoju Gospodarczego (RG)) 04-10-2021
Publikujący Rysiewska-Dąbkowska Faustyna (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 04-10-2021
Liczba odwiedzin: 260029
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe