Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Wnioski i zezwolenia na sprzedaż alkoholu > Wnioski i zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Wnioski i zezwolenia na sprzedaż alkoholu

  Drukuj
 

31 stycznia 2022 r. upływa termin złożenia oświadczenia o wartości sprzedaży i dokonania opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Przedsiębiorco, jeśli prowadzisz sprzedaż napojów alkoholowych, pamiętaj, że 31 stycznia 2022 r. upływa termin do:

 • złożenia oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim,
 • dokonania opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Wysokość opłaty obliczysz za pomocą kalkulatora opłat alkoholowych: https://kalkulatoralkoholi.um.warszawa.pl/kalkulator.htm . Opłatę możesz wnieść jednorazowo za cały rok lub w trzech równych ratach.

Zachowanie tego terminu jest niezbędne do kontynuowania w roku bieżącym sprzedaży alkoholu. W przypadku przekroczenia tego terminu możesz jeszcze złożyć oświadczenie oraz dokonać opłaty w terminie 30 kolejnych dni, ale wiąże się to z koniecznością wniesienia dodatkowych opłat w wysokości:

 • 30% opłaty podstawowej (w zależności od rodzaju posiadanego zezwolenia), jeśli nie złożysz oświadczenia ,
 • 30% opłaty należnej za korzystanie z zezwoleń w 2022 r., jeśli nie wniesiesz opłaty.

Niezłożenie oświadczenia i/lub niedokonanie opłaty w ustawowym terminie spowoduje, że zezwolenie wygaśnie, a o nowe możesz wystąpić po 6 miesiącach. Pamiętaj, że te terminy nie podlegają przywróceniu.

Oświadczenie złóż w urzędzie dzielnicy m.st. Warszawy właściwym ze względu na usytuowanie punktu sprzedaży (przez ePUAP, wyślij pocztą lub złóż osobiście). Z uwagi na obecną sytuację epidemiczną, zlecamy do składania oświadczeń drogą elektroniczną (ePUAP).

Opłatę za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wnieś na rachunek również odpowiedniego urzędu dzielnicy m.st. Warszawy. Jeśli płacisz przez bank, to za termin dokonania opłaty uznaje się dzień przyjęcia polecenia przelewu przez bank (na rachunku bankowym musi być kwota wystarczająca na pokrycie opłaty).

Komunikat dotyczący zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

W ostatnich miesiącach wpływa duża liczba wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży (sklepy).

W związku z powyższym, wdrożona została ustawowa procedura przyznawania wolnego limitu - w trakcie przeprowadzania oględzin punktu sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, dokonywany jest pomiar odległości pomiędzy nowym a innym działającym punktem sprzedaży napojów alkoholowych.

Jeżeli liczba złożonych wniosków będzie wyższa od liczby limitów może dojść do sytuacji, że nie wszyscy przedsiębiorcy otrzymają zezwolenia.

Zgodnie z art.. 6 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429) poniżej prezentujemy listę wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz listę obowiązujących zezwoleń.

Informujemy również, iż w celu złożenia wniosku na sprzedaż napojów alkoholowych należy zgłosić się do Wydziału Obsługi Mieszkańców (wydziału/innej komórki organizacyjnej) dla dzielnicy, na terenie której znajduje się punkt sprzedaży.

Na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277) wydawane są zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych:

 1. przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży (detal)
 2. przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży (gastronomia)
 3. dla przedsiębiorców, których działalność polega na dostarczaniu żywności na imprezy zamknięte organizowane w czasie i miejscu wyznaczonym przez klienta, w oparciu o zawartą z nim umowę
 4. jednorazowe (do 2-dni)
 5. na wyprzedaż posiadanych, zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych

Zezwolenia wydaje się oddzielnie na następujące rodzaje napojów alkoholowych:

 1. do 4,5% alkoholu oraz piwo
 2. powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa)
 3. powyżej 18% alkoholu

Dodatkowe informacje dotyczące wniosków i zezwoleń na sprzedaż alkoholu

Opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych należy dokonywać na rachunek odpowiedniego Urzędu Dzielnicy m.st. Warszawy [zobacz: numery rachunków bankowych]

Uwaga! W kompetencjach Prezydenta ms.t Warszawy nie leży wydawanie zezwoleń na hurtową sprzedaż napojów alkoholowych.

Zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości:

 • powyżej 18%, może być prowadzony tylko na podstawie zezwolenia wydanego przez ministra właściwego do spraw gospodarki (www.mpit.gov.pl , odnośnik: Ministerstwo - Departamenty i biura - Departament Małych i Średnich Przedsiębiorstw);
 • do 18%, może być prowadzony tylko na podstawie zezwolenia wydanego przez marszałka województwa (Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej - www.mcps.com.pl odnośnik: Zezwolenia).

Zawartość rejestrów jest jawna z wyłączeniem danych podlegających ochronie w szczególności ze względu na prywatność osób fizycznych, przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz ze względu na inne tajemnice ustawowo chronione.

zobacz:
 
 
Wprowadził Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 06-09-2007
Aktualizujący Zagierłowska Anna (RG) (Biuro Rozwoju Gospodarczego (RG)) 26-01-2022
Zatwierdzający Tymińska Joanna (RG) (Biuro Rozwoju Gospodarczego (RG)) 26-01-2022
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 26-01-2022
Liczba odwiedzin: 263504
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe