Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Plany zagospodarowania przestrzennego > Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Michałowa i Szmulowizny w rejonie alei Solidarności (Praga Północ) - wyłożenie do publicznego wglądu

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Michałowa i Szmulowizny w rejonie alei Solidarności (Praga Północ) - wyłożenie do publicznego wglądu

  Drukuj
 

Warszawa, 16 marca 2021 r.

OBWIESZCZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Michałowa i Szmulowizny w rejonie alei Solidarności

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293  z późn. zm.) w związku z uchwałą Rady m.st. Warszawy nr XCIV/2810/2010 z dnia 9 listopada 2010 r. o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonów Michałowa i Szmulowizny zmienionej uchwałą Rady m.st. Warszawy nr XCIV/2427/2014 z dnia 6 listopada 2014 r. (podział planu na trzy części), a także na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Michałowa i Szmulowizny w rejonie alei Solidarności, którego obszar wyznaczają:

  • od północnego - zachodu: północna linia rozgraniczająca alei Solidarności od przecięcia z linią stanowiącą przedłużenie wschodniej granicy działki nr ew. 3/3 z obrębu 4-14-01 do granicy administracyjnej dzielnic Pragi Północ i Targówka;
  • od północnego - wschodu: granica administracyjna dzielnic Pragi Północ i Targówka do przecięcia z linią stanowiącą przedłużenie południowo-wschodniej granicy działki nr ew. 100 z obrębu 4-11-23;
  • od południowego - wschodu: linia stanowiąca przedłużenie południowo-wschodniej granicy działki nr ew. 100 z obrębu 4-11-23 do przecięcia z południowo-zachodnią granicą działki nr ew. 1/3 z obrębu 4-11-25, południowo-zachodnia granica działki nr ew. 1/3 z obrębu 4-11-25 do przecięcia z północną linią rozgraniczającą ulicy Kawęczyńskiej, północna linia rozgraniczająca ulicy Kawęczyńskiej do przecięcia ze wschodnią granicą działki nr ew. 85 z obrębu 4-14-04;
  • od południowego - zachodu: wschodnie granice działek nr ew.: 85, 84, 81/1, 80 z obrębu 4-14-04, linia stanowiąca przedłużenie wschodniej granicy działki nr ew. 80 z obrębu 4-14-04 do przecięcia z północną linią rozgraniczającą ulicy Siedleckiej, północna linia rozgraniczająca ulicy Siedleckiej do południowo-zachodniej granicy działki nr ew. 42/3 z obrębu 4-14-04, południowo-zachodnia i północno-zachodnia granica działki nr ew. 42/3 z obrębu 4-14-04, południowo-wschodnia granica działki nr ew. 98/1 z obrębu 4-14-04, wschodnia granica działki nr ew. 98/1 z obrębu 4-14-04, linia łącząca styk północnej i wschodniej granicy działki nr ew. 98/1 z obrębu 4-14-04 ze stykiem zachodniej i południowej granicy działki nr ew. 58 z obrębu 4-14-01, zachodnie granice działek nr ew.: 58 i 57 z obrębu 4-14-01, linia stanowiąca przedłużenie zachodniej granicy działki nr ew. 57 z obrębu 4-14-01 do przecięcia z północną linią rozgraniczającą ulicy Radzymińskiej, północna linia rozgraniczająca ulicy Radzymińskiej do wschodniej granicy działki nr ew. 35 z obrębu 4-14-01, wschodnie granice działek nr ew. 35 i 34 z obrębu 4-14-01, południowa linia rozgraniczająca ulicy Grodzieńskiej do przecięcia z przedłużeniem wschodniej granicy działki nr ew. 3/2 z obrębu 4-14-01, wschodnie granice działek nr ew.: 3/2 i 3/3 z obrębu 4-14-01, linia stanowiąca przedłużenie wschodniej granicy działki nr ew. 3/3 z obrębu 4-14-01 do północnej linii rozgraniczającej alei Solidarności.

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w terminie od 29 marca do 20 kwietnia 2021 r. w siedzibie Urzędu m.st. Warszawy, ul. Marszałkowska 77/79, parter-sala obsługi mieszkańców, w dni robocze w godzinach od 8.00 do 16.00, a także w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy - bip.warszawa.pl.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego odbędzie się w dniu 13 kwietnia 2021r. (wtorek) o godz. 17.00.
Z powodu stanu epidemii ,w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 dyskusja publiczna odbędzie się w formie online. Szczegółowe informacje dotyczące dyskusji publicznej będą obwieszczone w BIP oraz na stronie Biura Architektury i Planowania Przestrzennego: www.architektura.um.warszawa.pl

Zgodnie z art. 18 ust. 1 oraz z art. 8c i 8d ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) uwagi do projektu planu miejscowego może wnieść każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, wyłożonym do publicznego wglądu.

Uwagi do projektu planu mogą być wnoszone:

  • w formie papierowej: przesłane pocztą lub doręczone osobiście za pośrednictwem Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy do Prezydenta m.st. Warszawy, na adres Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy, ul. Marszałkowska 77/79, 00-683 Warszawa;
  • w formie elektronicznej: za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, profilem zaufanym albo podpisem osobistym lub na adres email: sekretariat.BAiPP@um.warszawa.pl
  • podczas dyskusji publicznej za pomocą środków porozumiewania się na odległość w sposób umożliwiający jednoczesna transmisję obrazu i dźwięku oraz w formie zapisu tekstowego.

Termin składania uwag upływa dnia 12 maja 2021 r.

Wnoszący uwagę zobowiązany jest podać swoje imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby.

Dyżur projektantów planu odbędzie się w terminie wyłożenia projektu planu do wglądu publicznego jedynie w formie telefonicznej – w poniedziałki (12 i 19 kwietnia) oraz w czwartki ( 8 i 15 kwietnia) w godzinach 14.00 – 16.00 pod numerem telefonu 22 325 81 08.

z up. Prezydenta m.st.Warszawy
/-/Małgorzata Nowaczyk
Zastępca Dyrektora Biura Architektury i Planowania Przestrzennego

------------- 
Informacja o dyskusji publicznej:

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego odbędzie się w dniu  w dniu 13 kwietnia 2021 r. o godz. 17.00 w formie online:

  • na You Tube (możesz oglądać spotkanie i dyskutować na czacie),
  • na platformie ZOOM (możesz zabrać głos w dyskusji z fonią i wizją. Jeśli chcesz skorzystać z tej opcji, napisz na dialogwplanowaniu@um.warszawa.pl.

Link do spotkania oraz instrukcję prześlemy Ci w mailu zwrotnym).
Sprawdź wcześniej, jak działa ZOOM, zrób test na https://zoom.us/test, żeby nic Cię nie zaskoczyło i żeby uczestnictwo w dyskusji przebiegało bez żadnych niespodzianek.

Czym jest dyskusja publiczna on-line?

Tzw. Tarcza 4.0, czyli ustawa wprowadzająca zmiany przeciwdziałające negatywnym skutkom COVID-19 wprowadza możliwość zabierania głosu, zadawania pytań, ale także składania formalnych uwag podczas dyskusji publicznych on-line w czasie konsultacji planów miejscowych. Do tej pory formalne uwagi do planu były składane tradycyjnie, czyli na piśmie – przekazywane drogą pocztową lub osobiście, oraz elektronicznie, za pośrednictwem platformy ePUAP. Jeśli wybierzesz opcję zgłoszenia formalnej uwagi podczas dyskusji on-line (w praktyce oznacza to, że możesz przesłać uwagę na czacie na YT lub wziąć udział w spotkaniu na platformie ZOOM i zabrać głos), pamiętaj, że musisz podać swoje imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby. Przekażesz je dzwoniąc pod numer telefonu lub przesyłając je na adres e-mail wskazane w trakcie spotkania. Uwaga zostanie rozpatrzona przez Prezydenta m.st. Warszawy, dlatego nie uzyskasz na nią odpowiedzi „od ręki” podczas dyskusji publicznej. Dyskusja on-line umożliwia też zadawanie pytań i zabieranie głosu. Oznacza to, że możesz komentować czy dyskutować bez podawania swoich danych osobowych. Twój głos nie będzie jednak formalną uwagą, ale wciąż Twoja opinia będzie się liczyć. Ustawa dopuszcza także składanie formalnych uwag do dyskutowanego planu drogą elektroniczną. Możesz złożyć taką uwagę, wysyłając maila na adres sekretariat.BAiPP@um.warszawa.pl.

Sprawę prowadzi Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego Wydział Zagospodarowania Przestrzennego – Praga

Data ogłoszenia:
22-03-2021
Data wprowadzenia:  22-03-2021
 
 
Wprowadził Gan Magdalena (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 22-03-2021
Aktualizujący Gan Magdalena (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 26-03-2021
Zatwierdzający Gan Magdalena (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 26-03-2021
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 26-03-2021
Liczba odwiedzin: 744
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe