Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:

 


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
LXXXIX/2658/2010 rozpatrzenia skargi Pani Anny Grajkowskiej na działanie Dyrektora Gimnazjum nr 141 w Warszawie. 09-09-2010 Szczegóły
LXXXIX/2657/2010 rozpatrzenia skargi Pana Waldemara Króla na działanie Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich. 09-09-2010 Szczegóły
LXXXIX/2656/2010 rozpatrzenia skargi Pana Romana Gerka na działanie Dyrektora Urzędu Pracy m.st. Warszawy. 09-09-2010 Szczegóły
LXXXIX/2655/2010 rozpatrzenia skargi Pana Zbigniewa Zawiły na działanie Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 141 im. H. Sucharskiego w Warszawie. 09-09-2010 Szczegóły
LXXXIX/2654/2010 rozpatrzenia skargi Państwa Barbary i Jana Kwiatkowskich na działanie Dyrektora Domu Pomocy Społecznej „Budowlani”. 09-09-2010 Szczegóły
LXXXIX/2653/2010 szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacj. 09-09-2010 Szczegóły
LXXXIX/2652/2010 wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry. 09-09-2010 Szczegóły
LXXXIX/2651/2010 zmiany nazwy ulicy w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy. 09-09-2010 Szczegóły
LXXXIX/2650/2010 zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Straż Miejską m.st. Warszawy niektórych umów na okres przekraczający rok budżetowy. 09-09-2010 Szczegóły
LXXXIX/2649/2010 przejęcia na własność miasta stołecznego Warszawy pojazdów usuniętych z dróg. 09-09-2010 Szczegóły
LXXXIX/2648/2010 zwolnienia z opłat osób obowiązanych do ubiegania się o wydanie nowego prawa jazdy oraz nowego dowodu rejestracyjnego pojazdu z powodu zmiany administracyjnej. 09-09-2010 Szczegóły
LXXXIX/2647/2010 likwidacji Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej SOLEC. 09-09-2010 Szczegóły
LXXXIX/2646/2010 wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do porozumienia dotyczącego powierzenia m.st. Warszawie prowadzenia niektórych spraw z zakresu właściwości Wojewody Mazowieckiego, realizowanych przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 09-09-2010 Szczegóły
LXXXIX/2645/2010 wyrażenia zgody na finansowanie ze środków m. st. Warszawy kosztów pozyskania nieruchomości pod budowę przystanku osobowego Warszawa Ursus Niedźwiadek. 09-09-2010 Szczegóły
LXXXIX/2644/2010 przyjęcia Warszawskiego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2010 – 2020. 09-09-2010 Szczegóły
LXXXIX/2643/2010 szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności o charakterze cywilnoprawnym oraz określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej. 09-09-2010 Szczegóły
LXXXIX/2642/2010 zmian w budżecie miasta stołecznego Warszawy na 2010 rok. 09-09-2010 Szczegóły
LXXXIX/2641/2010 zmieniająca uchwałę w sprawie Honorowego Obywatelstwa Miasta Stołecznego Warszawy oraz zasad i trybu jego nadawania. 09-09-2010 Szczegóły
LXXXVIII/2640/2010 nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy. 09-09-2010 Szczegóły
LXXXVIII/2639/2010 nadania nazwy bulwarowi w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy. 09-09-2010 Szczegóły
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566
 
 
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe