Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:

 


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
92/11 użyczenia terenu położonego w Parku Agrykoli. 31-08-2011 Szczegóły
91/11 wyrażenia zgody na zawarcie ze Wspólnotami Mieszkaniowymi Nieruchomości przy ulicach Aleje Jerozolimskie 42, ul. Krucza 51 i ul. Widok 19, umów dzierżawy gruntu położonego przy ul. Widok w Warszawie, bez konieczności organizowania konkursu ofert na dzierżawę gruntu, w przypadku złożenia wniosków o dzierżawę przez inne podmioty. 24-08-2011 Szczegóły
90/11 użyczenia terenu położonego w Parku Agrykola. 18-08-2011 Szczegóły
89/11 użyczenia terenu położonego na zieleńcu przy ul. Oboźnej. 10-08-2011 Szczegóły
88/11 ustalenia innego terminu zapłaty opłaty rocznej na warunkach innych, niż zostały określone w uchwale Zarządu Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy nr 7385/10 z dnia 27 stycznia 2010 r. 03-08-2011 Szczegóły
87/11 użyczenia terenu położonego na terenie Skweru ks. Twardowskiego. 03-08-2011 Szczegóły
86/11 użyczenia terenu położonego na terenie Skweru I Dywizji Pancernej. 03-08-2011 Szczegóły
85/11 użyczenia terenu położonego na terenie Rynku Mariensztackiego. 03-08-2011 Szczegóły
84/11 użyczenia terenu położonego przy ul. Matejki. 03-08-2011 Szczegóły
83/11 użyczenia terenu położonego na Placu Dąbrowskiego. 03-08-2011 Szczegóły
82/11 rozpoznania wniosku współużytkowników wieczystych gruntu o aktualizację opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego ułamkowej części gruntu jako prawa związanego z własnością lokalu nr 2 położonego przy ul. Freta 50, stanowiącego udział 0,0054 w działce nr 2 o powierzchni 5090 m2 z obrębu 5-02-06. 27-07-2011 Szczegóły
81/11 wyrażenia opinii dotyczącej zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego bez premii na wykonanie wymiany windy w budynku przy ul. Poznańskiej 3 Front. 27-07-2011 Szczegóły
80/11 użyczenia terenu położonego na Placu Krasińskich. 27-07-2011 Szczegóły
79/11 rozpoznania wniosku Polskiego Towarzystwa Turystyczno - Krajoznawczego o zawarcie ugody dotyczącej ustalenia nowej wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Krakowskie Przedmieście 8, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 46/2 o powierzchni 2571 m2 z obrębu 5-04-02. 20-07-2011 Szczegóły
78/11 rozpoznania wniosku o zmianę stawek rocznych opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ul. Dubois 10, stanowiącej działkę nr 7 o powierzchni 750 m2, z obrębu 5-01-06, złożonego przez współużytkowników wieczystych tej nieruchomości. 20-07-2011 Szczegóły
77/11 rozpoznania wniosku współużytkowników wieczystych gruntu o aktualizację opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Dubois 4, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 24 o powierzchni 389 m2 z obrębu 5-01-06. 20-07-2011 Szczegóły
76/11 rozpoznania wniosku spółki Mar Invest 1 Sp. z o.o. o zmianę na 1 % stawki procentowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ul. Pięknej 15, stanowiącej działki nr 7/1 i /75 o łącznej powierzchni 3199 m2, z obrębu 5-05-07. 20-07-2011 Szczegóły
75/11 włączenia do zasobu mieszkaniowego Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy lokalu nr ….. przy ul. … oraz zawarcia ze Wspólnotą Mieszkaniową nieruchomości przy ul. …… ugody dot. zasad spłaty zadłużenia za lokal nr … 20-07-2011 Szczegóły
74/11 użyczenia terenu położonego w Parku im. Marszałka Rydza Śmigłego. 20-07-2011 Szczegóły
73/11 udziału Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy w XIV edycji Konkursu na Najlepiej Oświetloną Gminę, Miasto i Osiedle 2011 roku. 06-07-2011 Szczegóły
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
 
 
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe