Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Zarząd Dzielnicy > Włochy > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
IX/90/15 sprostowania omyłki pisarskiej w Uchwale Nr VII/64/15 Zarządu Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy z dnia 5 marca 2015 roku dotyczącej imienia osoby, dla której Zarząd Dzielnicy Włochy wydzielił lokal nr …, przy ulicy … z mieszkaniowego zasobu m. st. Warszawy Dzielnicy Włochy z przeznaczeniem na lokal socjalny i skierował do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego nr …, przy ulicy …. 25-03-2015 Szczegóły
IX/89/15 przyjęcia rocznego harmonogramu realizacji zadań publicznych z obszaru przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy, określonych w Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie m. st. Warszawy na lata 2012 - 2016 25-03-2015 Szczegóły
IX/88/15 przyjęcia rocznego harmonogramu realizacji zadań lokalnych z obszaru przeciwdziałania uzależnieniom w Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy, określonych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m. st. Warszawy na 2015 r. 25-03-2015 Szczegóły
IX/87/15 skierowania do Rady Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy projektu uchwały w sprawie wyrażenia opinii na temat wniosku Dzielnicy Włochy o dokonanie zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 rok wymagających wprowadzenia w formie uchwały Rady m. st. Warszawy 25-03-2015 Szczegóły
IX/86/15 zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta stołecznego Warszawy na lata 2015 – 2042 25-03-2015 Szczegóły
IX/85/15 zmiany dysponenta środków w załączniku dzielnicowym do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 rok. 25-03-2015 Szczegóły
VIII/84/15 wydzielenia lokalu nr …, przy ulicy … z mieszkaniowego zasobu m. st. Warszawy Dzielnicy Włochy z przeznaczeniem na lokal socjalny i skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego nr …, przy ulicy … 18-03-2015 Szczegóły
VIII/83/15 skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego nr …, przy ulicy …. 18-03-2015 Szczegóły
VIII/82/15 uchylenia w części własnej uchwały Nr CXVI/1574/14 z dnia 28 sierpnia 2014 roku, w zakresie § 2 18-03-2015 Szczegóły
VIII/81/15 skreślenia z listy osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu z mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy Dzielnicy Włochy 18-03-2015 Szczegóły
VIII/80/15 zakwalifikowania i umieszczenia na liście osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu 18-03-2015 Szczegóły
VIII/79/15 dokonania zmiany kwalifikacji na liście osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu z mieszkaniowego zasobu m. st. Warszawy, Dzielnicy Włochy 18-03-2015 Szczegóły
VIII/78/15 zakwalifikowania i umieszczenia na liście osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu 18-03-2015 Szczegóły
VIII/77/15 wydzielenia lokalu nr …, przy ulicy … z mieszkaniowego zasobu m. st. Warszawy Dzielnicy Włochy z przeznaczeniem na lokal socjalny i skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego nr …, przy ulicy …. 18-03-2015 Szczegóły
VIII/76/15 wydzielenia lokalu nr …, przy ulicy … z mieszkaniowego zasobu m. st. Warszawy Dzielnicy Włochy z przeznaczeniem na lokal socjalny i skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego nr …, przy ulicy …. 18-03-2015 Szczegóły
VIII/75/15 zakwalifikowania i umieszczenia na liście osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu 18-03-2015 Szczegóły
VIII/74/15 skreślenia z listy osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu z mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy Dzielnicy Włochy 18-03-2015 Szczegóły
VIII/73/15 wniosku Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy o dokonanie zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 rok wymagających wprowadzenia w formie zarządzenia Prezydenta m. st. Warszawy 18-03-2015 Szczegóły
VII/72/15 przekazania lokalu mieszkalnego na cele statutowe placówki oświatowej 05-03-2015 Szczegóły
VII/71/15 zakwalifikowania i umieszczenia na liście osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu 05-03-2015 Szczegóły
1 2
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe